Přeskočit na obsah

Brno podpoří šesti miliony sociální a zdravotnické projekty

25. března 2020

Město rozdělí dotace na konkrétní projekty organizacím, které provozují aktivity v oblastech pečovatelství, zdravotnické služby, prevence násilí, podpora rodin a aktivního stárnutí. Radní doporučují zastupitelstvu schválit tyto dotace na rok 2020.

„O dotace zažádalo přes 150 projektů. Mezi 117 projektů, které byly vybrány komisí, bude rozděleno celkem 6 027 100 korun. Tento krok ještě musí stvrdit zastupitelé,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dotace poputují na projekty do celkem pěti sociálně-zdravotnických oblastí, jsou jimi neformální pečovatelské služby, doplňující zdravotnické služby, prevence násilí v rodině a problematika domácího násilí, podpora rodiny, podpora aktivního stárnutí.

Finance obdrží mimo jiné tyto organizace: Lipka, Senioři České republiky (program Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí), Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Diecézní charita Brno (program Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny), SPONDEA, MAGDALENIUM (program Dotace na podporu prevence násilí v rodině, problematika domácího násilí), NADĚJE, Vodní záchranná služba Brno-město (program Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna), Židovská obec Brno, Hospic sv. Alžběty (program Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů) a desítky dalších.

Cílem města je podpořit neformálně pečující osoby a také aktivity nestátních neziskových organizací, které se věnují těmto prospěšným činnostem. Dále město poskytne dotace organizacím, které doplňují zdravotnické služby na území města a tím zajišťují vyšší úroveň služeb.

Oblastí podpory jsou také projekty, které nabízejí v celém regionu nedostatečně zajištěné služby. Jde například o pomoc nevyléčitelně a duševně nemocným a dobrovolnickou, rehabilitační a edukační službu. Dále obdrží dotace organizace, které se zabývají prevencí násilí v rodinách, podporou rodin a aktivního stárnutí.

U všech žadatelů byla provedena důkladná předběžná veřejnosprávní kontrola, přičemž nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.