Brno podniklo další kroky ke zpřístupnění historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci - Tiskový servis

Brno podniklo další kroky ke zpřístupnění historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci

  • 23. září 2020
  • 2 minuty čtení

Brněnští radní schválili investiční záměr rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci, jehož součástí je i zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby. Podkladem ke zpracování tohoto projektu je kompletní zaměření a pasport vodojemů, které dodá firma Gepoint na přelomu tohoto roku. Samotná rekonstrukce započne v průběhu roku příštího.

„Chceme zpřístupnit tyto úžasné a naprosto unikátní prostory veřejnosti. K tomu je nutné vybudovat nové vstupy, protože do dvou ze tří vodojemů se nyní může vstupovat pouze po starých skobách nebo slaněním. Chceme, aby stavební zásahy byly pouze v minimálním nutném rozsahu, aby nedošlo ke znehodnocení úžasné atmosféry toho místa,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Koncem roku 2019 byla zrealizována první etapa zpřístupnění vodojemu vybudováním nového vstupu pro účely odborných prohlídek v omezeném počtu maximálně patnácti osob zejména z řad projektantů, statiků a odborníků na podzemí a historii v maximální kapacitě 15 osob. Nyní bude u tohoto vodojemu vybudován druhý vchod, který zajistí nouzový východ nezbytný pro zpřístupnění větší skupině návštěvníků.

U druhého vodojemu dojde k vytvoření dvou samostatných vstupů na protilehlých stranách, které budou sloužit jako nouzové, přičemž hlavní vstup, který je v současné době přes armaturní komoru, bude zachován. Z armaturní komory pak budou proraženy dva samostatné vstupy do každé nádrže vodojemu, čímž dojde k propojení obou nádrží.

Dva nové vstupy, hlavní a nouzový, je nutné zbudovat i u třetího vodojemu. Všechny vodojemy je také nutné připojit na síť elektrického vedení prostřednictvím nové přípojky elektro, případně provést ošetření proti korozi nebo nátěry.

„Prostory zrekonstruovaného historického vodárenského areálu bude možné využít také k pořádání kulturních akcí, jako jsou výstavy nebo koncerty. Očekávám, že to bude jedna z hlavních atrakcí města Brna,“ uzavřel Jiří Oliva.

Předpokládané náklady na rekonstrukci   činí 26.015.000,- Kč vč. DPH.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky