Přeskočit na obsah

Brno podniklo další kroky ke zpřístupnění historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci

23. září 2020
Brněnští radní schválili investiční záměr rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci, jehož součástí je i zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby. Podkladem ke zpracování tohoto projektu je kompletní zaměření a pasport vodojemů, které dodá firma Gepoint na přelomu tohoto roku. Samotná rekonstrukce započne v průběhu roku příštího.

„Chceme zpřístupnit tyto úžasné a naprosto unikátní prostory veřejnosti. K tomu je nutné vybudovat nové vstupy, protože do dvou ze tří vodojemů se nyní může vstupovat pouze po starých skobách nebo slaněním. Chceme, aby stavební zásahy byly pouze v minimálním nutném rozsahu, aby nedošlo ke znehodnocení úžasné atmosféry toho místa,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Koncem roku 2019 byla zrealizována první etapa zpřístupnění vodojemu vybudováním nového vstupu pro účely odborných prohlídek v omezeném počtu maximálně patnácti osob zejména z řad projektantů, statiků a odborníků na podzemí a historii v maximální kapacitě 15 osob. Nyní bude u tohoto vodojemu vybudován druhý vchod, který zajistí nouzový východ nezbytný pro zpřístupnění větší skupině návštěvníků.

U druhého vodojemu dojde k vytvoření dvou samostatných vstupů na protilehlých stranách, které budou sloužit jako nouzové, přičemž hlavní vstup, který je v současné době přes armaturní komoru, bude zachován. Z armaturní komory pak budou proraženy dva samostatné vstupy do každé nádrže vodojemu, čímž dojde k propojení obou nádrží.

Dva nové vstupy, hlavní a nouzový, je nutné zbudovat i u třetího vodojemu. Všechny vodojemy je také nutné připojit na síť elektrického vedení prostřednictvím nové přípojky elektro, případně provést ošetření proti korozi nebo nátěry.

„Prostory zrekonstruovaného historického vodárenského areálu bude možné využít také k pořádání kulturních akcí, jako jsou výstavy nebo koncerty. Očekávám, že to bude jedna z hlavních atrakcí města Brna,“ uzavřel Jiří Oliva.

Předpokládané náklady na rekonstrukci   činí 26.015.000,- Kč vč. DPH.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.