Brno plánuje výstavbu mateřské školy na ulici Střední. TJ Tesla přesune své aktivity do nově postaveného Tenisového centra Lužánky - Tiskový servis

Brno plánuje výstavbu mateřské školy na ulici Střední. TJ Tesla přesune své aktivity do nově postaveného Tenisového centra Lužánky

  • 08. prosince 2021
  • 2 minuty čtení

V Králově Poli přibudou další třídy pro děti předškolního věku. Brněnští radní na dnešním jednání souhlasili se zpracováním investičního záměru. Samotná realizace by pak měla proběhnout v roce 2024.

Pro výstavbu nové mateřské školy byl vybrán pozemek mezi ulicemi Střední, Rybníček a Staňkova, kde se v současné době nacházejí kurty Tenisového klubu TJ Tesla Brno. „Tento pozemek je v docházkové vzdálenosti jak rezidenčního parku Štefánikova, tak Komplexu Augarten, kde se dá předpokládat nutné navýšení kapacity v oblasti předškolního vzdělávání,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: „Půjde o devítitřídní mateřskou školu pro celkem 225 dětí, z nichž pět tříd bude nových a čtyři třídy se přesunou z MŠ Staňkova do jedné společné budovy."

Předpokládané náklady na stavbu jsou 150 milionů korun. Projektové a inženýrské práce jsou odhadovány zhruba na 6 milionů korun. „Investice zahrnuje školní budovu se zahradou, osvětlení a oplocení areálu včetně vyvolaných investic, jako jsou přeložky, demolice nebo přívody vody a elektrické energie, a v neposlední řadě i parkovací dům,“ doplnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Tenisový klub TJ Tesla Brno pak najde nové zázemí v nově postaveném Tenisovém centru Lužánky, které vznikne na pozemku 834/3 včetně příjezdových komunikací s dotčenými pozemky 834/44, 834/27 a 834/46, vše v k. ú. Ponava. „Celkem by mělo vzniknout 6 tenisových kurtů včetně šaten a hygienického zázemí a parkovací stání včetně příjezdové komunikace. Předpokládané náklady na výstavbu Tenisového centra Lužánky jsou 26 milionů korun bez DPH,“ nastínil plány Petr Hladík.  

„Po společné schůzce Tenisového klubu Tesla Brno s vedením města Brna k situaci výstavby školského zařízení a sousedícího parkovacího domu členská základna tenisového klubu vše zvážila a souhlasila s přesunem do nového působiště za předpokladu vzájemné dohody. Jde nám především o adekvátní náhradu opouštěných kurtů, kde byl tenisový klub od poloviny minulého století. Z důvodu podmínek soutěží potřebujeme pro mládežnická družstva 6 antukových kurtů, dále například požadujeme směnu budov ve vlastnictví tenisového klubu a dlouhodobou nájemní smlouvu zaměřenou na investici do výstavby přetlakové haly," upřesnil předseda Tenisového klubu TJ Tesla Brno Vít Lánský.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czDalší články z rubriky