Přeskočit na obsah

Brno plánuje výstavbu mateřské školy na ulici Střední. TJ Tesla přesune své aktivity do nově postaveného Tenisového centra Lužánky

08. prosince 2021

V Králově Poli přibudou další třídy pro děti předškolního věku. Brněnští radní na dnešním jednání souhlasili se zpracováním investičního záměru. Samotná realizace by pak měla proběhnout v roce 2024.

Pro výstavbu nové mateřské školy byl vybrán pozemek mezi ulicemi Střední, Rybníček a Staňkova, kde se v současné době nacházejí kurty Tenisového klubu TJ Tesla Brno. „Tento pozemek je v docházkové vzdálenosti jak rezidenčního parku Štefánikova, tak Komplexu Augarten, kde se dá předpokládat nutné navýšení kapacity v oblasti předškolního vzdělávání,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: „Půjde o devítitřídní mateřskou školu pro celkem 225 dětí, z nichž pět tříd bude nových a čtyři třídy se přesunou z MŠ Staňkova do jedné společné budovy."

Předpokládané náklady na stavbu jsou 150 milionů korun. Projektové a inženýrské práce jsou odhadovány zhruba na 6 milionů korun. „Investice zahrnuje školní budovu se zahradou, osvětlení a oplocení areálu včetně vyvolaných investic, jako jsou přeložky, demolice nebo přívody vody a elektrické energie, a v neposlední řadě i parkovací dům,“ doplnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Tenisový klub TJ Tesla Brno pak najde nové zázemí v nově postaveném Tenisovém centru Lužánky, které vznikne na pozemku 834/3 včetně příjezdových komunikací s dotčenými pozemky 834/44, 834/27 a 834/46, vše v k. ú. Ponava. „Celkem by mělo vzniknout 6 tenisových kurtů včetně šaten a hygienického zázemí a parkovací stání včetně příjezdové komunikace. Předpokládané náklady na výstavbu Tenisového centra Lužánky jsou 26 milionů korun bez DPH,“ nastínil plány Petr Hladík.  

„Po společné schůzce Tenisového klubu Tesla Brno s vedením města Brna k situaci výstavby školského zařízení a sousedícího parkovacího domu členská základna tenisového klubu vše zvážila a souhlasila s přesunem do nového působiště za předpokladu vzájemné dohody. Jde nám především o adekvátní náhradu opouštěných kurtů, kde byl tenisový klub od poloviny minulého století. Z důvodu podmínek soutěží potřebujeme pro mládežnická družstva 6 antukových kurtů, dále například požadujeme směnu budov ve vlastnictví tenisového klubu a dlouhodobou nájemní smlouvu zaměřenou na investici do výstavby přetlakové haly," upřesnil předseda Tenisového klubu TJ Tesla Brno Vít Lánský.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.