Přeskočit na obsah

Brno plánuje investice do školských zařízení za více než 100 milionů korun

15. dubna 2021
Brněnští radní schválili investice do tří brněnských školských budov. Ty by měly proběhnout v letech 2021–2024.

„Investice ve výši 100 656 500 korun zajistí dětem lepší podmínky ve školách a také vyšší komfort. Na základní škole Přemyslovo náměstí 1 vzniknou nové odborné učebny, v lokalitě Tuřany – Holásky bude vybudována další mateřská škola a na Waldorfské základní škole Plovdivská 8 proběhne rekonstrukce atria a přilehlých ploch,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nové odborné učebny a zázemí na ZŠ Přemyslovo náměstí 1

V bezbariérové nástavbě budovy Základní školy Přemyslovo náměstí vzniknou 4 nové učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd, které budou doplněny o potřebné kabinety a sociální zařízení.

„Výstavba a vybavení nových odborných učeben zvýší kvalitu vzdělávání žáků v klíčových předmětech, jako je angličtina, němčina, fyzika, chemie nebo biologie. V současné době je hotová projektová dokumentace potřebná pro stavební povolení s nabytím právní moci. Městská část Brno-Slatina ještě zajistí dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Na to naváže podání žádosti o dotace z Integrovaného operačního programu. S realizací bychom chtěli začít ještě letos,“ upřesnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 50 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 33 634 152,71 Kč.

Výstavba nové MŠ v lokalitě Tuřany – Holásky

S ohledem na novou bytovou výstavbu v Holáskách je nezbytné vybudovat v této lokalitě i další dvoutřídní mateřskou školu, která poskytne prostor pro péči o děti předškolního věku, jejich rozvoj, hry a odpočinek.

„Realizací novostavby bezbariérové mateřské školy s podlahovou plochou 514 m2 a zahradou o výměře 1 937 m2 dojde k navýšení kapacity o 48 míst. Samotná realizace je plánována v letech 2022 až 2024,“ řekl první náměstek Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 33 456 500,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 20 000 000,- Kč.

Stavební úpravy atria a navazujících ploch na Waldorfské základní a mateřské škole Plovdivská 8

V současné době je prostranství atria sice udržované, vedení školy však dlouhodobě vidí v těchto prostorách potenciál pro zajištění venkovní školní výuky i pro volnočasové aktivity školy.

„Škola již z vlastních zdrojů zabezpečila bourací a přípravné práce, včetně zajištění dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení. Nyní město Brno získalo také dotaci, takže se může započít s realizací projektu v nejbližších měsících. Po rekonstrukci, která by měla být dokončena příští rok, toto místo poslouží k výuce, setkávání a odpočinku. Vznikne zde i malé jeviště nebo vodní prvek,“ přiblížil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládané celkové náklady: 17 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je 13 093 204,50 Kč.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.