Brno plánuje investice do školských zařízení za více než 100 milionů korun - Tiskový servis

Brno plánuje investice do školských zařízení za více než 100 milionů korun

  • 15. dubna 2021
  • 3 minuty čtení

Brněnští radní schválili investice do tří brněnských školských budov. Ty by měly proběhnout v letech 2021–2024.

„Investice ve výši 100 656 500 korun zajistí dětem lepší podmínky ve školách a také vyšší komfort. Na základní škole Přemyslovo náměstí 1 vzniknou nové odborné učebny, v lokalitě Tuřany – Holásky bude vybudována další mateřská škola a na Waldorfské základní škole Plovdivská 8 proběhne rekonstrukce atria a přilehlých ploch,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nové odborné učebny a zázemí na ZŠ Přemyslovo náměstí 1

V bezbariérové nástavbě budovy Základní školy Přemyslovo náměstí vzniknou 4 nové učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd, které budou doplněny o potřebné kabinety a sociální zařízení.

„Výstavba a vybavení nových odborných učeben zvýší kvalitu vzdělávání žáků v klíčových předmětech, jako je angličtina, němčina, fyzika, chemie nebo biologie. V současné době je hotová projektová dokumentace potřebná pro stavební povolení s nabytím právní moci. Městská část Brno-Slatina ještě zajistí dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Na to naváže podání žádosti o dotace z Integrovaného operačního programu. S realizací bychom chtěli začít ještě letos,“ upřesnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 50 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 33 634 152,71 Kč.

Výstavba nové MŠ v lokalitě Tuřany – Holásky

S ohledem na novou bytovou výstavbu v Holáskách je nezbytné vybudovat v této lokalitě i další dvoutřídní mateřskou školu, která poskytne prostor pro péči o děti předškolního věku, jejich rozvoj, hry a odpočinek.

„Realizací novostavby bezbariérové mateřské školy s podlahovou plochou 514 m2 a zahradou o výměře 1 937 m2 dojde k navýšení kapacity o 48 míst. Samotná realizace je plánována v letech 2022 až 2024,“ řekl první náměstek Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 33 456 500,- Kč vč. DPH
Dotace je odhadována na 20 000 000,- Kč.

Stavební úpravy atria a navazujících ploch na Waldorfské základní a mateřské škole Plovdivská 8

V současné době je prostranství atria sice udržované, vedení školy však dlouhodobě vidí v těchto prostorách potenciál pro zajištění venkovní školní výuky i pro volnočasové aktivity školy.

„Škola již z vlastních zdrojů zabezpečila bourací a přípravné práce, včetně zajištění dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení. Nyní město Brno získalo také dotaci, takže se může započít s realizací projektu v nejbližších měsících. Po rekonstrukci, která by měla být dokončena příští rok, toto místo poslouží k výuce, setkávání a odpočinku. Vznikne zde i malé jeviště nebo vodní prvek,“ přiblížil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládané celkové náklady: 17 000 000,- Kč vč. DPH
Dotace je 13 093 204,50 Kč.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czDalší články z rubriky