Brno plánuje dále rozvíjet témata nastolená kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028

  • 13. prosince 2022
Využití areálu výstaviště, připomínka 100. výročí úmrtí Leoše Janáčka, ale i provoz Rezidence Café Kaprál a propagace industriálního odkazu Brna – to je jen část z projektů, které figurovaly v přihlášce Brna na Evropské hlavní město kultury 2028. I když kandidatura Brnu nevyšla, v řadě projektů chce město – i na doporučení mezinárodní poroty – pokračovat. Zastupitelé dnes schválili, že TIC BRNO může zůstatek již schválené dotace určené na přípravu kandidatury (který činí 2,5 milionu korun) využít na další rozvoj těchto projektů.

Město Brno obdrželo hodnocení odborné poroty, která rozhodovala o postoupení přihlášek týmů usilujících o titul Evropské hlavní město kultury 2028. O titul se ucházely vedle Brna dále Broumov, České Budějovice a Liberec. Porota posunula do druhého kola Broumov a České Budějovice. Tato města podle hodnotitelů mohou prostřednictvím kandidatury naplnit více výzev, kterým aktuálně čelí. Brno zpracovalo dle poroty kvalitní materiál, jehož součásti doporučuje Brnu dále rozvíjet. Výtky směřovaly k nedostatečnému propojení s kulturní strategií, kterou Brno v době práce na kandidatuře již mělo (na rozdíl od ostatních měst), a porota doporučila se do budoucna primárně zaměřit na posílení evropského rozměru rozvoje Brna v oblasti kultury a kreativních odvětví.

Porota skládající se ze čtrnácti členů, z nichž pouze dva byli české národnosti, kladně hodnotila i to, že se podařilo dobře zapojit zástupce kulturních a kreativních odvětví a ve spolupráci s nimi identifikovat různé potřeby těchto odvětví, jež mohou sloužit jako základ pro další aktivity. Ty budou v následujících letech spočívat převážně v rozvoji několika důležitých témat, která se do projektu propsala. (Celá přihláška neboli bidbook je zveřejněna zde, hodnocení poroty v originálním znění zde, v českém překladu zde.)

Konkrétně bude město pracovat především na využití potenciálu, který má pro jeho rozvoj areál Brněnských veletrhů a výstav (BVV), jenž v roce 2028 oslaví 100. výročí od svého otevření. Rok 2028 bude také jubilejním pro fenomenálního skladatele Leoše Janáčka, který spojil svůj umělecký život s Brnem. Ke stému výročí úmrtí této osobnosti se světovým renomé by měla v Brně vzniknout stálá expozice evropského formátu spolu s důstojným prostorem pro hudební archiv Leoše Janáčka, který je zapsán na prestižní seznam Paměť světa UNESCO. Pozornost bude věnována také industriálnímu odkazu, a to nejen slavné textilní historii Brna jako tzv. Moravského Manchesteru. Pokračovat bude také jeden z pilotních projektů, který vznikl díky kandidatuře, Rezidence Café Kaprál. Na tomto jedinečném místě (nejen) pro literaturu budou dále realizovány programy s mezioborovými přesahy ve spolupráci více institucí, městských, státních i z oblasti nezřizované scény, a do budoucna se počítá s využitím bytu k rezidenčním pobytům českých i zahraničních literátů.

Brno má potenciál se výrazněji zapsat na mapu Evropy a světa. I proto tématem, které bylo Brnem vybráno k dalšímu rozvoji, jsou právě BVV, jež mají potenciál pro navazování mezinárodních vztahů i propagace. „Význam BVV pro město Brno si intenzivně uvědomujeme. Právě proto chceme pracovat na transformaci historické části areálu, jenž bude využíván v oblasti kultury, kreativních odvětví, zábavy, občanské vybavenosti či gastronomie,“ říká k projektům navazujícím na kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury 2028 primátorka Markéta Vaňková.

K oslavám, jež připomenou založení výstaviště, by mohl městu pomoci další z kladných bodů vyzdvižených porotou, která konstatovala, že Brno má dobré zkušenosti s pořádáním velkých akcí. Uvedla též, že v přihlášce prezentovaný program obsahuje hravé a experimentální projekty, které mimo jiné nově přemýšlí o veletrzích jako o sociálním experimentu, kde se setkává umění, design, řemesla a participativní kultura.

Nejnovější tiskové zprávy