Přeskočit na obsah

Brno odešle Správě železnic připomínky ke studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi

30. září 2020

Správa železnic zadala zpracování studie proveditelnosti k projektu výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi. Ta by měla vést přes Brno a z tohoto důvodu město uplatní připomínky k poslednímu výstupu této studie. Na jejich znění se dnes shodli radní.

„Město Brno vnímá projekt výstavby vysokorychlostních tratí pozitivně. Díky modernizaci stávajících železnic a uzlů a výstavbě nových tratí se navýší počet spojů a ty se zrychlí. Důsledkem bude zkrácení doby, po kterou budou lidé cestovat, což je předpokladem pro zkvalitnění a zvýšení dostupnosti města a jeho metropolitní oblasti. Preference veřejné hromadné dopravy je pro rozvoj Brna a jeho okolí důležitá. Město bude nadále požadovat, aby všechny vlaky zastavovaly na novém hlavním nádraží,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna dnes projednala připomínky k poslednímu dílčímu výstupu zpracovávané studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha–Brno–Břeclav. Tyto připomínky navazují na již dříve uplatněné z roku 2019. „Prioritami města je v blízké době přestavba železničního uzlu Brno (ŽUB) ve schválené variantě, modernizace tratě Brno–Přerov a již realizovaná elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna.
V případě silniční infrastruktury to je především výstavba velkého městského okruhu a zkapacitnění dálnice D1 v okolí města. Realizace těchto staveb je předpokladem pro výstavbu další dopravní infrastruktury, a to včetně vysokorychlostních tratí a jejich napojení do železničního uzlu Brno,“
přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město však zcela zásadně nesouhlasí s realizací navržené stavby tzv. bypassu, tedy obchvatu ŽUB s délkou cca 10 km na území Brna. Důvodem je nízká míra prověřenosti této tratě a případné zásahy do území města i přírody. „Dále nesouhlasíme s výstavbou terminálu na Vídeňské, a to z důvodu možného přetížení dopravy v této lokalitě. Dalšími podmínkami pro stavbu vysokorychlostní tratě jsou zajištění opatření proti šíření hluku a vibrací, zachování stávajících vazeb v území, jako jsou např. cyklostezky, a vhodné využití krajinných
a přírodě blízkých opatření. Neméně důležitá bude komunikace Správy železnic s veřejností, která by měla být s plány seznámena,“
dodal Filip Chvátal.

V souvislosti s výše zmíněným město Brno souhlasí se závěry vyhodnocení studie proveditelnosti, kde jsou mezi předpoklady pro efektivní funkci navržené vysokorychlostní tratě uvedeny modernizovaný železniční uzel Brno a trať Brno–Přerov ve variantě M2.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.