Přeskočit na obsah

Brno má strategii pro cestovní ruch v následujících pěti letech

18. srpna 2021
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 je dokument, který dnes schválili radní. Ten představuje vizi, strategické cíle, priority a aktivity pro cestovní ruch v nadcházejících letech. Program pod vedením Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB zpracovala společnost Koncepto.

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 má za cíl navázat na aktivity realizované v letech 2016–2020 a podpořit tak další rozvoj cestovního ruchu, prověřit a aktualizovat profilaci města v této oblasti, stanovit cíle pro následující období a také definovat kroky, které k těmto cílům povedou. V tomto strategickém dokumentu nechybí ani analýza stávajícího stavu a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů, které do oblasti cestovního ruchu ve městě Brně vstupují.

„Při tvorbě programu jsme vycházeli z analýzy koncepce zpracované agenturou CzechTourism a z dat a informací, které vyplynuly ze setkání pracovních skupin a v neposlední řadě ze strukturovaných hloubkových rozhovorů s hlavními aktéry cestovního ruchu, kterými jsou například TIC BRNO, Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, DMO Brněnsko a Jihomoravský kraj,“ vysvětlila zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

Jedním z cílů Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 je vrátit cestovní ruch v Brně na úroveň z roku 2019. Od roku 2015 totiž návštěvnost města meziročně rostla, v roce 2019 sem přijelo více než 850 tisíc hostů, kteří zde strávili dohromady více než 1,5 milionu nocí. V minulém roce poklesl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkově o více jak 60 % (ve srovnání s rokem 2019). Přičemž propad zahraničních turistů byl obrovský, o více jak 75 %, domácích turistů přijelo loni téměř o polovinu méně než v roce 2019. V Brně také kleslo množství konferencí a kongresů, a to zhruba o 70 %, pokles konferenčních a kongresových návštěvníků je stejně velký.

„Situace se radikálně změnila v okamžiku, kdy nám všem do života vstoupila pandemie covidu. Od té doby chybí ve městě business klientela, která mířila na veletrhy. Naší snahou je, aby se o Brně znovu mluvilo nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí jako o městě s unikátní architekturou, živým centrem a místem se skvělými bary a kavárnami,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Že je tento strategický dokument důležitý, dokládá i fakt, že cíl Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016–2020 se podařilo naplnit. Konkrétně u zvýšení návštěvnosti města Brna do konce roku 2020 celkově o 25 %. U domácích návštěvníků o 20 %, u zahraničních o 30 %. Snahou města bylo zaujmout specifické cílové skupiny, aniž by se srovnávalo s Prahou a Vídní. Na základě unikátnosti a místní atmosféry se podařilo do konce roku 2020 tento cíl naplnit, pozornost je tak nutné zaměřit nikoliv na kvantitativní, ale kvalitativní ukazatele. Kromě návštěvnosti se také podařilo v minulém období splnit marketingovou prioritu, kdy je Brno určeno primárně mladým, prezentuje se autenticky, s vtipem a nadhledem.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.