Přeskočit na obsah

Brno má nová pravidla pro zajištění čestných hrobů

02. září 2020

Na brněnských hřbitovech je v současné době téměř 180 čestných hrobů, o které pečuje město. Jsou v nich pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s Brnem. Radní dnes schválili nové znění statutu čestného pohřebiště.

„Ve spolupráci s magistrátním odborem kultury a odborem životního prostředí a také Správou hřbitovů města Brna byl aktualizován statut čestného pohřebiště města Brna, který byl již značně zastaralý. Nový dokument je podrobnější a upravuje především možnosti, jak financovat zřízení čestných hrobů. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení hrobového zařízení. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatil i vybudoval samotný navrhovatel,“ uvedl
1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Při financování z rozpočtu města Brna zajistí zpracování výtvarného návrhu hrobu odbor kultury a projedná jej s navrhovateli, příbuznými a blízkými osobami zesnulého. Po schválení a vlastním vybudování hrobového zařízení zajistí jeho údržbu odbor životního prostředí.

„Další variantou je zajištění financování hrobového zařízení navrhovatelem. Ten by poskytl prostředky pomocí darovací smlouvy. Zpracování výtvarné podoby opět navrhne odbor kultury a předloží je navrhovateli a blízkým osobám. Následně i zajistí vybudování. Údržbu bude provádět odbor životního prostředí,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední možností je financování i vybudování navrhovatelem. Ten zajistí výtvarné řešení a vyjádření blízkých osob zesnulého. Řešení předloží k posouzení odboru kultury, který se k tomu vyjádří. Poté následuje schválení v Radě města Brna. Navrhovatel po dohodě s magistrátem zajistí i vlastní realizaci. Při pracích je pak povinen dodržovat platný řád veřejného pohřebiště. Po vybudování hrobového místa jej darovací smlouvou převede do vlastnictví města. Údržbu opět zajistí odbor životního prostředí.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.