Přeskočit na obsah

Brno má nová pravidla pro zajištění čestných hrobů

02. září 2020
Na brněnských hřbitovech je v současné době téměř 180 čestných hrobů, o které pečuje město. Jsou v nich pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s Brnem. Radní dnes schválili nové znění statutu čestného pohřebiště.

„Ve spolupráci s magistrátním odborem kultury a odborem životního prostředí a také Správou hřbitovů města Brna byl aktualizován statut čestného pohřebiště města Brna, který byl již značně zastaralý. Nový dokument je podrobnější a upravuje především možnosti, jak financovat zřízení čestných hrobů. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení hrobového zařízení. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatil i vybudoval samotný navrhovatel,“ uvedl
1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Při financování z rozpočtu města Brna zajistí zpracování výtvarného návrhu hrobu odbor kultury a projedná jej s navrhovateli, příbuznými a blízkými osobami zesnulého. Po schválení a vlastním vybudování hrobového zařízení zajistí jeho údržbu odbor životního prostředí.

„Další variantou je zajištění financování hrobového zařízení navrhovatelem. Ten by poskytl prostředky pomocí darovací smlouvy. Zpracování výtvarné podoby opět navrhne odbor kultury a předloží je navrhovateli a blízkým osobám. Následně i zajistí vybudování. Údržbu bude provádět odbor životního prostředí,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední možností je financování i vybudování navrhovatelem. Ten zajistí výtvarné řešení a vyjádření blízkých osob zesnulého. Řešení předloží k posouzení odboru kultury, který se k tomu vyjádří. Poté následuje schválení v Radě města Brna. Navrhovatel po dohodě s magistrátem zajistí i vlastní realizaci. Při pracích je pak povinen dodržovat platný řád veřejného pohřebiště. Po vybudování hrobového místa jej darovací smlouvou převede do vlastnictví města. Údržbu opět zajistí odbor životního prostředí.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.