Přeskočit na obsah

Brno má nová pravidla pro zajištění čestných hrobů

02. září 2020

Na brněnských hřbitovech je v současné době téměř 180 čestných hrobů, o které pečuje město. Jsou v nich pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s Brnem. Radní dnes schválili nové znění statutu čestného pohřebiště.

„Ve spolupráci s magistrátním odborem kultury a odborem životního prostředí a také Správou hřbitovů města Brna byl aktualizován statut čestného pohřebiště města Brna, který byl již značně zastaralý. Nový dokument je podrobnější a upravuje především možnosti, jak financovat zřízení čestných hrobů. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení hrobového zařízení. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatil i vybudoval samotný navrhovatel,“ uvedl
1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Při financování z rozpočtu města Brna zajistí zpracování výtvarného návrhu hrobu odbor kultury a projedná jej s navrhovateli, příbuznými a blízkými osobami zesnulého. Po schválení a vlastním vybudování hrobového zařízení zajistí jeho údržbu odbor životního prostředí.

„Další variantou je zajištění financování hrobového zařízení navrhovatelem. Ten by poskytl prostředky pomocí darovací smlouvy. Zpracování výtvarné podoby opět navrhne odbor kultury a předloží je navrhovateli a blízkým osobám. Následně i zajistí vybudování. Údržbu bude provádět odbor životního prostředí,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední možností je financování i vybudování navrhovatelem. Ten zajistí výtvarné řešení a vyjádření blízkých osob zesnulého. Řešení předloží k posouzení odboru kultury, který se k tomu vyjádří. Poté následuje schválení v Radě města Brna. Navrhovatel po dohodě s magistrátem zajistí i vlastní realizaci. Při pracích je pak povinen dodržovat platný řád veřejného pohřebiště. Po vybudování hrobového místa jej darovací smlouvou převede do vlastnictví města. Údržbu opět zajistí odbor životního prostředí.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.