Brno letos vyčlenilo dalších 190 tisíc korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže

  • 01. června 2022
Na letošní rok již brněnští zastupitelé schválili dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve výši 12 146 000 korun. Nyní radní projednali poskytnutí dalších dotací. Spolkům a ústavům město pošle 190 tisíc korun.

Celkem bylo podáno šest žádostí o individuální dotace. Jedná se o žádosti, které nebyly uplatněny v podzimním termínu z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19, dále žádosti, jež nebyly zařazeny mezi podpořené investiční projekty, nebo žádosti související s aktuální pomocí ukrajinským dětem. 

„Dotaci 11 tisíc korun získá Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 30 tisíc korun sdružení pro volný čas POHODA BRNO, 31 tisíc korun přírodní škola NA VĚTVI, 45 tisíc korun Společenství křesťanské mládeže, 20 tisíc korun Squash Viktoria a zapsaný ústav Česká hlava PROJEKT obdrží 53 tisíc korun,“ upřesnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: „Při hodnocení jsme zohledňovali například připravenost akce, efektivitu projektu, kvalitu záměru a přihlíželi jsme i k výsledkům provedených kontrol a nakládání s dotacemi v předešlém roce.“ 

Poskytnutí dotací bude projednávat Zastupitelstvo města Brna v červnu.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy