Brno letos podpoří projekty v oblasti rodinné politiky či zdravotnických služeb částkou téměř 5,5 milionu korun

  • 30. března 2022
Město rozdělí dotace organizacím, které provozují aktivity v oblasti podpory rodinné politiky, dále ve zdravotnických službách a neformální péči, a přispěje také na prevenci domácího násilí.

Cílem je podpořit aktivity organizací, které se věnují prospěšným činnostem. „Město poskytne dotace ve výši 4 286 500 korun na podporu rodinné politiky, 430 000 korun na zdravotnické služby, 370 000 korun na prevenci domácího násilí a na podporu neformálních pečovatelů 340 000 korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Finanční prostředky jsou navrženy například pro organizace Mendelova univerzita v Brně, Sun Drive Communications, Centrum Anabell, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky, Slezská diakonie, Dobrovolnické centrum Motýlek, Magdalenium, Persefona, Nadační fond Vrba, dále spolky Janus, Klára pomáhá a řadu dalších.

Podporu získají projekty nabízející služby v rámci města, ale i celého regionu. „Konkrétně se jedná například o projekt Mezigenerační univerzita MENDELU, Moderní senior, Bezpečně do partnerství a rodičovství, Klub maminek SaSM 2022, Dobrovolníci v nemocnici, Právní pomoc obětem domácího násilí, Pomoc zvláště zranitelným obětem, Komplexní podpora ovdovělých rodin s dětmi, Pomoc pozůstalým a mnohé další,“ upřesnil Petr Hladík.

Poskytnutí příspěvků musí ještě schválit dubnové zastupitelstvo.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy