Přeskočit na obsah

Brno hledá provozovatele multifunkční haly

03. února 2021

Multifunkční hala pro 13 tisíc diváků, jejíž výstavbu město připravuje na výstavišti, hledá svého provozovatele pro první léta existence.

„Kromě toho, že naplno běží projekční práce a příprava veškeré dokumentace k multifunkční hale a že je stále otevřené téma financování její stavby, je zapotřebí vyřešit také otázku jejího budoucího provozování. Halu od počátku plánujeme nejen jako sportovní centrum, ale také jako místo schopné hostit kulturní akce světového charakteru nebo třeba mezinárodní konference. Z přihlášených zájemců budeme vybírat na základě jejich zkušeností s podobným provozem,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zadávací dokumentace, kterou dnes schválili brněnští radní, se nyní přeloží do angličtiny, aby byla usnadněna účast zahraničních dodavatelů. Od zahájení koncesního řízení pak budou mít zájemci na přihlášení zhruba měsíc.

Podmínky v zadávací dokumentaci stanovují, že je ke splnění kvalifikace nutné prokázat alespoň dvouleté zkušenosti s provozem multifunkční haly o kapacitě minimálně 6 tisíc míst, ve které se odehrávaly jak sportovní, tak kulturní anebo vzdělávací akce. Dáno je také, že těchto akcí muselo být alespoň dvacet ročně (počet platí zvlášť pro sportovní a zvlášť pro kulturní/vzdělávací akce).

Z koncesního řízení vzejde provozovatel haly na 15 let. „Tato doba může být samozřejmě předmětem dalšího jednání, ale z našeho pohledu je vhodné, aby šlo o delší časové období. Prvních řekněme pět let totiž bude hala teprve získávat renomé odborné i široké veřejnosti a počet akcí i jejich návštěvníků bude teprve růst. Koncese na pět až deset let by tedy byla nedostatečná, neboť by provozovatel v podstatě polovinu času investoval do propagace a dobrého jména haly a teprve pak by ho čekal standardní provoz,“ vysvětlil brněnský radní a zároveň předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.

Koncesionář bude městu hradit stálou výši platby za umožnění provozování haly a zajištění pořádání akcí v ní, jakož i variabilní výši platby procentuálně odvozené od dosažených tržeb a výnosů spojených s provozováním haly (pořádáním akcí) – výše uvedených plateb jsou navrženy jako hodnoticí kritéria.

Kromě zajištění konání jednotlivých akcí v hale bude mít provozovatel na starosti také parkoviště v suterénu haly. O tom, nakolik se bude podílet na provozu venkovních parkovišť, se bude v rámci řízení ještě jednat; stejně tak i o tom, jestli a jak se provozovatel zapojí do dovybavení haly.

„Na konci ledna jsme podali žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro samotnou halu, už předtím jsme požádali o povolení týkající se komunikací a technické infrastruktury,“ přiblížila aktuální stav Markéta Vaňková.

O definitivním umístění haly na výstavišti za pavilonem Z rozhodlo vedení města začátkem roku 2019. Vedle projektu haly se pracuje i na souvisejících změnách v okolí – spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba VMO Bauerova, Veletrhy Brno chystají projekty nových bran a vstupů do areálu a také nový systém odpadového hospodářství. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. V rámci takzvané prenotifikace komunikuje město s Evropskou komisí (více zde), aby zvýšilo šance na úspěch případné dotační žádosti.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.