Brno hledá hodnotitele a hodnotitelky žádostí o dotace v oblasti kultury

  • 09. března 2022
Odbor kultury Magistrátu města Brna oslovuje veřejnost k zapojení se do nominace kandidátů či kandidátek na externí odborné členy/ky hodnoticích komisí pro dotační programy v oblasti kultury na funkční období 2023–2024. Tyto hodnoticí komise budou posuzovat žádosti o jednoleté a dvouleté dotace nejen na projekty, ale i na celoroční činnost. Hodnoticí komise budou zároveň sledovat čerpání dvouletých dotací poskytnutých v dané oblasti kultury a průběh jejich realizace.

Nominace odstartovala v pondělí 7. března 2022 a potrvá až do pátku 1. dubna 2022. Nominovat může veřejnost své zástupce v následujících dotačních programech:

1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů

5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Aby byl návrh nominace platný, musí obsahovat následující požadavky:

1. jméno a příjmení kandidáta/ky;

2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta/ky v dané oblasti kultury;

3. určení dotačního programu, do kterého je kandidát/ka nominován;

4. kontaktní údaje – e-mailovou adresu, telefonní kontakt;

5. vyjádření, zda je kandidát/ka obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Nominace je možné posílat na e-mailovou adresu: hujnakova.pavla@brno.cz.

Po zpracování a ověření nominací bude spuštěno prostřednictvím brnoid.cz elektronické hlasování, prostřednictvím kterého bude do každého z výše uvedených dotačních programů vybrán jeden z členů/členek hodnoticí komise. „Elektronické hlasování proběhne po uveřejnění nominací prostřednictvím webové platformy brnoid. Nominovat odborného hodnotitele či hodnotitelku v rámci veřejné výzvy může kdokoliv. Samotné hlasování bude ale probíhat elektronicky a může jej využít každý občan Brna s full účtem na platformě brnoid.cz,“ vysvětlil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna.

Každá hodnoticí komise bude mít celkem 5 členů/ek. Jednoho člena/ku si zvolí veřejnost elektronickým hlasováním, jednoho člena/ku určí vysoké školy, jednoho doporučí Odbor kultury MMB a další dva členové/ky hodnoticích komisí jsou z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. „Tento způsob sestavení hodnoticích komisí umožňuje odborné brněnské veřejnosti participovat na tom, kdo bude posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury. Brňané se mohou aktivně zapojit a ovlivnit tak výsledek rozdělování dotací. Finální složení hodnoticích komisí bude projednáno Radou města Brna,“ doplnil Marek Fišer, radní pro oblast kultury.

Plný text výzvy a další podrobnosti najdete na webu https://kultura.brno.cz/.

Nejnovější tiskové zprávy