Brno Expat Centrum bude pomáhat svými službami městu dalších pět let. I se zvládáním současné uprchlické krize

  • 30. března 2022
Cizinci v Brně mohou využívat služeb spolku Brno Expat Centre, se kterým má město od konce roku 2017 uzavřenou smlouvu o poskytování veřejné služby. Radní dnes doporučili schválit zastupitelům smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a Brno Expat Centre, z. s., na následující období 2023–2027.

Smlouva mezi spolkem Brno Expat Centre a městem Brnem na projekt Regionální inovační strategie JMK „Brno Expat Centre“ navazuje na úspěšnou spolupráci na projektu, která probíhá od roku 2011. Předmětem této smlouvy je podpora vysoce kvalifikovaných cizinců, kteří pracují nebo hodlají pracovat v Brně, a jejich rodin. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu příchozích a jejich rodin roste i potřeba informačních, konzultačních a poradenských služeb. S ohledem na výše uvedené žádá Brno Expat Centre o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na další období 2023–2027 ve výši nepřesahující 5 500 tis. Kč ročně.

Spolek poskytuje služby v následujících oblastech:
• Informační a konzultační služby a asistence související s integrací kvalifikovaných cizinců. • Vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných cizinců.
• Publikační činnost – správa a údržba informačního webu, newsletter, brožury, sociální sítě. • Informační servis zaměřený na služby veřejné správy (úřady města, kraje a státní správy, veřejné instituce jako např. úřad práce, finanční úřad atp.)

„Projekt Brno Expat Centre nám pomáhá přitáhnout a udržet ve městě vysoce kvalifikované cizince, kteří mohou v Brně pokračovat ve svých úspěšných expertních, podnikatelských, tvůrčích či vědeckých kariérách. Brno se tímto stává atraktivním pro investory v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, zajišťuje vysokou úroveň výzkumných a vývojových center, silné mezinárodní vazby a vůbec vytváření kosmopolitního prostředí. V neposlední řadě nám spolek pomáhá zprostředkovat cennou zpětnou vazbu k službám města tím, že vytváří platformu mezi zahraničními expaty a Brňany,“ shrnul přínosy spolupráce města s Brno Expat Centrem náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brno Expat Centre se aktivně zapojuje do zvládání současné uprchlické krize z Ukrajiny. Brno Expat Centrum poskytlo bezplatně prostory pro výuku češtiny lidem, kteří přichází z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem. Kurzy poskytuje Centrum pro cizince JMK, které je financuje a metodicky zaštiťuje. Centrum také pomáhá s koordinací expatů, kteří nabízí pomoc se zvyšováním úrovně angličtiny zájemkyním z Ukrajiny, které se chtějí uplatnit na některých z vysoce kvalifikovaných pozic v Brně.
Nabídka služeb centra bude rozšířena také o nové služby pro zahraniční absolventy brněnských univerzit. Program pro partnery/ky vysoce kvalifikovaných zaměstnanců nebo Brno Expat Fair, který propojí expaty s nabídkami práce i služeb v Brně.
Rostoucí mzdy, inflace i nové služby povedou k navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby pro období 2023–2027 ve výši nepřesahující 5 500 tis. Kč ročně. Oproti schválenému rozpočtu města Brna na rok 2022 půjde tedy o navýšení o 500 tis. Kč.
Vyrovnávací platba ze strany města Brna pokryje u Brno Expat Centre cca 85 % nákladů. Rozdíl pokrývají z příjmů od partnerských společností, které je dlouhodobě podporují.


Služby Brno Expat Centra naplňují cíle Regionální inovační strategie JMK na období 2021–2027, Strategie #brno2050 a Strategie integrace cizinců 2020–2026.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy