Přeskočit na obsah

Brno dalo příležitost dalším zahraničním studentům – podpoří je stipendii

30. června 2021

Vybrat 25 nejlepších zahraničních studentů, kteří budou v nadcházejících letech studovat na jižní Moravě se stipendijní podporou, bylo úkolem jednání, které proběhlo v sídle JCMM v pondělí 28. 6. 2021. Na výběru budoucích stipendistů se podíleli zástupci brněnských univerzit, statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a organizace JCMM, která zajišťuje chod českých lektorátů v zahraničí, kde mají studenti možnost získat certifikát potřebný právě pro studium v českém jazyce. Tzv. Česká centra jsou součástí programu Stipendia pro zahraniční studenty. 20 stipendií je podpořeno Jihomoravským krajem a 5 stipendistů z lektorátu českého jazyka v Charkově finančně hradí město Brno.

„Podpora činnosti lektorátu českého jazyka v Charkově doplňuje sérii dalších projektů a aktivit města Brna v oblasti lákání a podpory talentovaných mladých lidí. Dalšími projekty jsou např. prestižní stipendijní program Brno Ph.D. Talent nebo grant CEITEC VUT na podporu příchodu excelentních vědců. Jsme velmi rádi, že udělením stipendií zásadně usnadníme příchod, studium i život motivovaných studentů z Charkova, našeho partnerského města,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Program je určen pro studenty ze zemí mimo EU a realizujeme jej 15 let. Za tu dobu bylo podpořeno stipendii kolem 330 studentů z 26 zemí světa. Dalších téměř 300 studentů přišlo prostřednictvím lektorátů bez stipendijní podpory. Jednalo se například o studenty z Dominikánské republiky, Nepálu, Brazílie, v největším počtu z Ruska, Ukrajiny a Srbska,” uvedl ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Komise měla za úkol vyhodnotit studijní profily jednotlivých uchazečů do programu. V letošním roce vybírala ze 13 zemí (např. Libanonu, Albánie, Etiopie, Ukrajiny, Velké Británie, Ruska nebo Číny). Vybraní uchazeči zahájí studium na brněnských univerzitách už na podzim 2021.

„Získání nadaných zahraničních studentů, a to zejména doktorandů, považuji za jednu z priorit v této oblasti. Pokud se má jižní Morava rozvíjet a mít mezinárodní charakter, bez zahraničních studentů a vědců se to neobejde,” vyjádřil Jiří Hlavenka, člen Rady Jihomoravského kraje.

Český jazyk podmínkou
Stipendium budou studenti pobírat po celou dobu studia v České republice. Někteří z kandidátů prošli výukou českého jazyka v českých centrech JCMM v Rusku a na Ukrajině. Mluví díky tomu plynně česky.

Mezi letošními podpořenými studenty, kterým půjde každý měsíc stipendium ve výši 7 tisíc Kč, je například Illia Kostenko z ukrajinského Charkova. Plánuje magisterské studium na fakultě informatiky, získal certifikát B2 z českého jazyka a ve svém oboru je úspěšný již v rámci předchozího studia. Má za sebou i pracovní zkušenosti v oboru – ukončil bakalářské studium počítačových věd.

Velký zájem o studium na VUT projevila další vybraná stipendistka, Maya Almansour, studentka matematiky Tishreen University v Sýrii, která má již předchozí zkušenosti ze zahraničí a komunikuje jak v anglickém, tak českém jazyce. Mezi vybranými je také Kelly Marie Sambucci, aktivní členka Primate Society ve Velké Británii a studentka Royal Veterinary College, University of London, která v rámci studia PhD. míří v České republice na Masarykovu univerzitu do oboru Antropologie a v současné době pracuje jako výzkumný pracovník na univerzitě v Oxfordu.
„Věříme, že situace dovolí setkávat se se studenty pravidelně. Po příjezdu tradičně JCMM pořádá víkendový kurz českého jazyka, který považujeme za velmi důležitý, studenti se rozmluví, přestanou se bát, seznámí se mezi sebou, což je důležité, že tady nebudou sami. S řadou z nich zůstáváme v kontaktu po celou dobu jejich pobytu v České republice,” uvedla Iveta Kumstátová, manažerka programu JCMM, s tím, že i po skončení studia není výjimkou, že studenti využijí některý z dalších programů JCMM, například další projekt financovaný městem Brnem – Brno Ph.D. Talent.

Přihlašování ke stipendiím je spuštěno vždy 1. prosince. Podmínkou je zvládnout studium v českém jazyce (podle požadavků jednotlivých fakult) v technických a přírodovědných oborech a být ze země mimo EU. V současné době je přitom možné využít ke studiu češtiny dva zahraniční lektoráty, jeden v Charkově na Ukrajině a druhý v Iževsku v Rusku. JCMM spolupracuje i s Kazaňskou univerzitou v Rusku.

Kontakty:
veronika.hollerova@jcmm.cz, PR, média T: 777 908 294
iveta.kumstatova@jcmm.cz, manažerka programu stipendií a Českých center JCMM, T: 725 745 596
gabrlikova.romana@brno.cz, aplikace výzkumu a rozvoj talentů, Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, T: 542 17 2310


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.