Přeskočit na obsah

Brno chce směnit pozemky s Mendelovou univerzitou, aby mohlo rozšířit pohřebiště v Soběšicích

16. října 2019
Kapacita veřejného pohřebiště v brněnských Soběšicích je již naplněna, proto je nutné je rozšířit. Město Brno by rádo získalo pozemek pro rozšíření od Mendelovy univerzity výměnou za jiné pozemky, musí ale zaplatit poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa. Radní tuto investici dnes schválili.

Rada města Brna dnes schválila zařazení nové investiční akce „Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích“
s celkovými náklady 380 000 Kč a dobou realizace v letech 2019–2021 do závazného plánu kapitálových výdajů města. Jde o první krok k rozšíření pohřebiště, jehož kapacita již nedostačuje.

Pozemek navazující na plochu současného pohřebiště je v majetku Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se
o lesní pozemek. Město Brno by jej rádo vyměnilo za jiné pozemky ve svém vlastnictví, svěřené k hospodaření Lesům města Brna. Univerzita má však ve svých stanovách klauzuli, která jí znemožňuje výměnu lesních pozemků, proto je nejprve nutné získat rozhodnutí o trvalém odnětí plnění funkcí lesa u zmíněného pozemku.

„Obyvatelé Soběšic původně pohřbívali své zesnulé v Řečkovicích, k jejichž farnosti Soběšice náležely. V roce 1876 byl založen samostatný hřbitov, který je v provozu dodnes. Na rozloze 3 622 m? je umístěno 366 hrobů. Pokud získáme sousední pozemek o téměř dvojnásobné rozloze, bude to řešení na další desítky let,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna povolil trvalé odnětí plnění funkcí lesa u pozemků parcelní číslo 1263/9 o výměře 6 335 m? a p. č. 1263/10 o výměře 177 m? v katastrálním území Soběšice. Rozhodnutí nabylo právní moci 20. září 2019.

Poplatek za trvalé odnětí byl vyčíslen na 378 666 Kč a hradí jej žadatel, tedy město Brno. Je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci. Z této částky 60 % připadá Státnímu fondu životního prostředí (227 200 Kč) a 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí (151 466 Kč). Na základě rozhodnutí radních může být poplatek uhrazen.

Výměnu bude schvalovat správní rada univerzity 22. října 2019.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.