Přeskočit na obsah

Brno chce směnit pozemky s Mendelovou univerzitou, aby mohlo rozšířit pohřebiště v Soběšicích

16. října 2019

Kapacita veřejného pohřebiště v brněnských Soběšicích je již naplněna, proto je nutné je rozšířit. Město Brno by rádo získalo pozemek pro rozšíření od Mendelovy univerzity výměnou za jiné pozemky, musí ale zaplatit poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa. Radní tuto investici dnes schválili.

Rada města Brna dnes schválila zařazení nové investiční akce „Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích“
s celkovými náklady 380 000 Kč a dobou realizace v letech 2019–2021 do závazného plánu kapitálových výdajů města. Jde o první krok k rozšíření pohřebiště, jehož kapacita již nedostačuje.

Pozemek navazující na plochu současného pohřebiště je v majetku Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se
o lesní pozemek. Město Brno by jej rádo vyměnilo za jiné pozemky ve svém vlastnictví, svěřené k hospodaření Lesům města Brna. Univerzita má však ve svých stanovách klauzuli, která jí znemožňuje výměnu lesních pozemků, proto je nejprve nutné získat rozhodnutí o trvalém odnětí plnění funkcí lesa u zmíněného pozemku.

„Obyvatelé Soběšic původně pohřbívali své zesnulé v Řečkovicích, k jejichž farnosti Soběšice náležely. V roce 1876 byl založen samostatný hřbitov, který je v provozu dodnes. Na rozloze 3 622 m? je umístěno 366 hrobů. Pokud získáme sousední pozemek o téměř dvojnásobné rozloze, bude to řešení na další desítky let,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna povolil trvalé odnětí plnění funkcí lesa u pozemků parcelní číslo 1263/9 o výměře 6 335 m? a p. č. 1263/10 o výměře 177 m? v katastrálním území Soběšice. Rozhodnutí nabylo právní moci 20. září 2019.

Poplatek za trvalé odnětí byl vyčíslen na 378 666 Kč a hradí jej žadatel, tedy město Brno. Je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci. Z této částky 60 % připadá Státnímu fondu životního prostředí (227 200 Kč) a 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí (151 466 Kč). Na základě rozhodnutí radních může být poplatek uhrazen.

Výměnu bude schvalovat správní rada univerzity 22. října 2019.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.