Přeskočit na obsah

Brno chce pokračovat v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

16. března 2022

Brněnští radní souhlasili s pokračováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně (tzv. MAP). Město zažádá o dotaci ve výši 3 550 625 korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na již třetí navazující projekt. Předpoklad jeho realizace je září 2022 až listopad 2023.

Projekt má navázat na předešlé dva a umožní tak pokračování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. „Projekt MAP III podpoří školy a další subjekty ve společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a základních uměleckých školách. Spolupráce bude stejně jako v projektech MAP I a MAP II zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Zahrnuje ale také investiční záměry, jako je například výstavba škol, odborných učeben a podobně,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládané celkové náklady: 3 737 500 Kč
Odhadovaná dotace: 3 550 625 Kč
Předpokládaná spoluúčast města Brna: 186 875 Kč

„Na projektu mohou participovat mateřské a základní školy zřízené jak městem Brnem, tak i například Jihomoravským krajem nebo soukromými či církevními subjekty, ale také základní umělecké školy,“ dodal Jaroslav Suchý.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.