Brno chce pokračovat v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání - Tiskový servis

Brno chce pokračovat v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

  • 16. března 2022
  • 2 minuty čtení

Brněnští radní souhlasili s pokračováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně (tzv. MAP). Město zažádá o dotaci ve výši 3 550 625 korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na již třetí navazující projekt. Předpoklad jeho realizace je září 2022 až listopad 2023.

Projekt má navázat na předešlé dva a umožní tak pokračování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. „Projekt MAP III podpoří školy a další subjekty ve společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a základních uměleckých školách. Spolupráce bude stejně jako v projektech MAP I a MAP II zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Zahrnuje ale také investiční záměry, jako je například výstavba škol, odborných učeben a podobně,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládané celkové náklady: 3 737 500 Kč
Odhadovaná dotace: 3 550 625 Kč
Předpokládaná spoluúčast města Brna: 186 875 Kč

„Na projektu mohou participovat mateřské a základní školy zřízené jak městem Brnem, tak i například Jihomoravským krajem nebo soukromými či církevními subjekty, ale také základní umělecké školy,“ dodal Jaroslav Suchý.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky