Brno chce být součástí projektu, díky kterému bude mít k dispozici družicová data

  • 21. října 2020
Statutární město Brno bylo osloveno s nabídkou účasti v projektu „Decentralized Earth-Observation and Climate Action Planning“ v rámci výzvy programu Evropské komise Connecting Europe Facility. Díky tomuto zapojení bude moci samospráva využít družicová data a analýzy zaměřené zejména na životní prostředí a klimatické podmínky.

Žadatelem projektu „Decentralized Earth-Observation and Climate Action Planning“ v rámci výzvy programu Evropské komise Connecting Europe Facility /výzva 2020 CEF Telecom Call – Public Open Data (CEF-TC-2020-2)/ je Masarykova univerzita, dalšími partnery projektu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, ISFOR, World from Space a Asitis.

„Cílem projektu je zejména využít bezplatná družicová data o vlivech zeleně na teplotu povrchu a čistotu ovzduší pro efektivnější plánování a pro přípravu města na klimatickou změnu. Družice Sentinel má velkou výhodu v tom, že poskytuje celosvětově srovnatelná data. Město už má navíc z minulosti s tímto typem dat zkušenost, proto bylo osloveno ke spolupráci,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Brno bude vybráno jako území pro případovou studii a získá tak hodnotná data a analýzy zaměřené zejména na životní prostředí a klimatické podmínky. Konkrétně půjde o data týkající se znečištění ovzduší, množství a stavu vegetace a teploty povrchu, s čímž budeme moci do budoucna pracovat při dalším plánování,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Data mohou být po analýze využita zejména Odborem životního prostředí, který má přípravu na
klimatickou změnu a životní prostředí obecně v gesci.

Plánované aktivity projektu:
- Identifikace případových studií z oblasti změny klimatu potřebných pro obce a regiony (návrh jednotlivých případových studií a datových sad, popsání metodiky)
- Navrhnutí odpovídající infrastruktury pro datové přenosy z Dálkového průzkumu země (DPZ) z lokální do státní a evropské datové úrovně (data.brno.cz – Národní katalog otevřených dat – European open data portal)
- Tvorba vizualizací a hloubkových analýz pro Brno
- Tvorba portálu pro analýzu oblasti změny klimatu pro NUTS2 v evropském měřítku s využitím dat DPZ
- Tvorba manuálu a metodiky pro publikaci otevřených dat s důrazem na data z programu Copernicus (DPZ)
- Vzdělávání pro potenciální uživatele (obce, regiony) v oblasti technických možností sdílení dat z oblasti DPZ a open dat

Rozpočet projektu pro město Brno se předpokládá ve výši 1,2 mil. Kč a je spolufinancován 75 %
z programu Connecting Europe Facility.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy