Přeskočit na obsah

Brno bude spolupracovat s Masarykovou univerzitou na Plánu zdraví pro město

29. ledna 2020
Prevenci násilí v rodinách, aktivní stárnutí a další otázky spojené se zdravím obyvatel řeší Plán zdraví města Brna 2018–2030. Brněnští radní dnes schválili roční smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou na tomto plánu. Díky ní bude univerzita například vzdělávat učitele nebo zdravotnický personál.

„Vážíme si aktivní spolupráce města a akademické sféry. Jsem velmi rád, že se do plnění plánu zdraví zapojí i Masarykova univerzita. Město jí některé aktivity uhradí. Jde o vzdělávací kurzy, monitoring zahraničních sociálních programů, zážitkové edukační programy, tvorbu vzdělávacích materiálů, edukaci učitelů a informační kampaň o domácím násilí. Dohromady se jedná o 540 000 korun včetně DPH,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Plán zdraví je dlouhodobá rozvojová vize v rámci Strategie pro Brno 2050. Jeho součástí je akční plán, jenž obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplňování dílčích cílů v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje čtyři tematické oblasti: politika zdravé rodiny; aktivní a zdravé stárnutí; politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Město Brno a Masarykova univerzita budou spolupracovat například v oblastech vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků, podporování komunitních aktivit a služeb náhradní péče o dítě, vytváření programů pro společné trávení volného času rodin či posilování mezigeneračních vazeb a funkcí rodiny. Půjde také o tvorbu vzdělávacích materiálů a edukaci učitelů, zajišťování osvěty a informovanosti veřejnosti, realizování programů primární prevence na školách, sdílení zkušeností a dobré praxe nebo vzdělávání osob připravujících se na výkon povolání.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.