Přeskočit na obsah

Brno bude spolupracovat s Masarykovou univerzitou na Plánu zdraví pro město

29. ledna 2020
Prevenci násilí v rodinách, aktivní stárnutí a další otázky spojené se zdravím obyvatel řeší Plán zdraví města Brna 2018–2030. Brněnští radní dnes schválili roční smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou na tomto plánu. Díky ní bude univerzita například vzdělávat učitele nebo zdravotnický personál.

„Vážíme si aktivní spolupráce města a akademické sféry. Jsem velmi rád, že se do plnění plánu zdraví zapojí i Masarykova univerzita. Město jí některé aktivity uhradí. Jde o vzdělávací kurzy, monitoring zahraničních sociálních programů, zážitkové edukační programy, tvorbu vzdělávacích materiálů, edukaci učitelů a informační kampaň o domácím násilí. Dohromady se jedná o 540 000 korun včetně DPH,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Plán zdraví je dlouhodobá rozvojová vize v rámci Strategie pro Brno 2050. Jeho součástí je akční plán, jenž obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplňování dílčích cílů v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje čtyři tematické oblasti: politika zdravé rodiny; aktivní a zdravé stárnutí; politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Město Brno a Masarykova univerzita budou spolupracovat například v oblastech vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků, podporování komunitních aktivit a služeb náhradní péče o dítě, vytváření programů pro společné trávení volného času rodin či posilování mezigeneračních vazeb a funkcí rodiny. Půjde také o tvorbu vzdělávacích materiálů a edukaci učitelů, zajišťování osvěty a informovanosti veřejnosti, realizování programů primární prevence na školách, sdílení zkušeností a dobré praxe nebo vzdělávání osob připravujících se na výkon povolání.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.