Přeskočit na obsah

Brno bude spolupracovat s Masarykovou univerzitou na Plánu zdraví pro město

29. ledna 2020

Prevenci násilí v rodinách, aktivní stárnutí a další otázky spojené se zdravím obyvatel řeší Plán zdraví města Brna 2018–2030. Brněnští radní dnes schválili roční smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou na tomto plánu. Díky ní bude univerzita například vzdělávat učitele nebo zdravotnický personál.

„Vážíme si aktivní spolupráce města a akademické sféry. Jsem velmi rád, že se do plnění plánu zdraví zapojí i Masarykova univerzita. Město jí některé aktivity uhradí. Jde o vzdělávací kurzy, monitoring zahraničních sociálních programů, zážitkové edukační programy, tvorbu vzdělávacích materiálů, edukaci učitelů a informační kampaň o domácím násilí. Dohromady se jedná o 540 000 korun včetně DPH,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Plán zdraví je dlouhodobá rozvojová vize v rámci Strategie pro Brno 2050. Jeho součástí je akční plán, jenž obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplňování dílčích cílů v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje čtyři tematické oblasti: politika zdravé rodiny; aktivní a zdravé stárnutí; politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Město Brno a Masarykova univerzita budou spolupracovat například v oblastech vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků, podporování komunitních aktivit a služeb náhradní péče o dítě, vytváření programů pro společné trávení volného času rodin či posilování mezigeneračních vazeb a funkcí rodiny. Půjde také o tvorbu vzdělávacích materiálů a edukaci učitelů, zajišťování osvěty a informovanosti veřejnosti, realizování programů primární prevence na školách, sdílení zkušeností a dobré praxe nebo vzdělávání osob připravujících se na výkon povolání.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.