Přeskočit na obsah

Brno bude součástí inovativních měst

15. dubna 2020

Brno se v letošním roce přihlásí do Výzvy inovativních měst 2020 (Innovation Cities Challenge 2020), kterou vyhlásila Evropská komise. Výzva je určena pro 50 evropských měst, která prokážou hluboký zájem a motivaci dále se digitálně transformovat.

Výzva inovativních měst 2020 nepřináší zapojeným žádnou finanční podporu. Mohou však zdarma využít expertní poradenství na míru, stát se součástí komunity a účastnit se pravidelných setkávání, využít online sadu nástrojů a návodů založených na dobré praxi zapojených měst a v neposlední řadě také získat mentora v podobě jiného města.

Do Výzvy inovativních měst 2020 se mohou přihlašovat pouze města z členských států Evropské unie, která mají více než 50 tisíc obyvatel. V Brně se v této Výzvě zaměříme na rozvoj projektu Brno iD, datového webu, projektu Občanské radnice a také na projekty na podporu inovací v regionu,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brno zvolilo využití digitální transformace pro čtyři cíle. Jsou jimi rozvoj start-upů, malých a středních podniků a sociálního podnikání a dále eGovernment a digitalizace služeb města. Neméně důležitá je podpora občanské participace a propojenosti a také ochrana a bezpečnost obyvatel. Program bude zahájen v červnu 2020, s předpokládaným trváním 25 měsíců – do července 2022 (a možností dalšího prodloužení). Město vytvoří tříčlenný tým z řad Magistrátu města Brna a městského ekosystému, který se bude věnovat aktivitám spojeným s projektem. Počítá se s účastí Mgr. Ing. Jana Žáka (Dopravní podnik města Brna), Bc. Róberta Spála (Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB) a prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka (děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně).

Více informací o projektu naleznete na https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail:
gardonova.katerina@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.