Přeskočit na obsah

Brno bude součástí inovativních měst

15. dubna 2020
Brno se v letošním roce přihlásí do Výzvy inovativních měst 2020 (Innovation Cities Challenge 2020), kterou vyhlásila Evropská komise. Výzva je určena pro 50 evropských měst, která prokážou hluboký zájem a motivaci dále se digitálně transformovat.

Výzva inovativních měst 2020 nepřináší zapojeným žádnou finanční podporu. Mohou však zdarma využít expertní poradenství na míru, stát se součástí komunity a účastnit se pravidelných setkávání, využít online sadu nástrojů a návodů založených na dobré praxi zapojených měst a v neposlední řadě také získat mentora v podobě jiného města.

Do Výzvy inovativních měst 2020 se mohou přihlašovat pouze města z členských států Evropské unie, která mají více než 50 tisíc obyvatel. V Brně se v této Výzvě zaměříme na rozvoj projektu Brno iD, datového webu, projektu Občanské radnice a také na projekty na podporu inovací v regionu,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brno zvolilo využití digitální transformace pro čtyři cíle. Jsou jimi rozvoj start-upů, malých a středních podniků a sociálního podnikání a dále eGovernment a digitalizace služeb města. Neméně důležitá je podpora občanské participace a propojenosti a také ochrana a bezpečnost obyvatel. Program bude zahájen v červnu 2020, s předpokládaným trváním 25 měsíců – do července 2022 (a možností dalšího prodloužení). Město vytvoří tříčlenný tým z řad Magistrátu města Brna a městského ekosystému, který se bude věnovat aktivitám spojeným s projektem. Počítá se s účastí Mgr. Ing. Jana Žáka (Dopravní podnik města Brna), Bc. Róberta Spála (Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB) a prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka (děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně).

Více informací o projektu naleznete na https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail:
gardonova.katerina@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.