Brno bude sdílet své zkušenosti z ONSTAGE

  • 11. listopadu 2021
Dnes a zítra hostí Brno zástupce měst, která se zapojila do československé iniciativy ONSTAGE – Music Schools For Social Change. Projekt se zabývá novými metodami hudebního vzdělávání dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením. Účastníci setkání navštíví dvě brněnské základní školy, kde jim bude představena inovativní metoda výuky hudby.

Ve dnech 11.–12. listopadu dorazí do Brna zástupci měst, která jsou součástí projektu ONSTAGE. Takto navázaná spolupráce spojila města Brno, Plzeň, Neratovice, Nitru, Bánskou Bystricu, Lučenec a Trenčín. Zapojená města mají společný cíl – zavádět hudební programy a aktivity k posilování sociální inkluze v městském prostoru. 

Zástupci zapojených měst navštíví v následujících dvou dnech dvě základní školy, kde brněnské hudební programy probíhají. Ve čtvrtek se podívají na ZŠ nám. 28. října, kde se zúčastní hodiny hudební výchovy a odpoledního programu skupinové výuky hry na housle a violoncello. V pátek se inspirují programem skupinové výuky hry na kytaru na ZŠ Merhautova. Cílem setkání je účastníkům představit inovativní metodu výuky hudby ve skupině v praxi. Využívání výuky hudby k posilování sociální inkluze je koncept, který je v České republice velmi málo rozšířený. Brno mělo možnost hlouběji se s touto praxí seznámit hned v několika evropských městech v rámci předcházejícího mezinárodního projektu ONSTAGE (ten se konal od ledna 2018 do června 2021) a zavést své vlastní hudební programy. 

Díky projektu ONSTAGE se nám v Brně již několik let daří organizovat hudební programy, které aktivně zapojují sociálně znevýhodněné děti do společnosti. Projekt si v našem městě našel své místo, a to i přes velmi ztížené podmínky způsobené pandemií. Těší mě, že naše získané zkušenosti můžeme předávat do dalších českých a slovenských měst, a pevně doufám, že setkání bude pro zapojená města inspirativní a motivující,“ řekl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Kromě praktických ukázek výuky se účastníci mohou těšit na diskuzi s učiteli hudebních programů, workshopy a společenské setkání, kde budou mít možnost prodiskutovat výhody skupinové výuky a možnosti pro svá města. 

Iniciativa ONSTAGE se koná od července 2021 do prosince 2022. Během této doby se zapojená města pokusí vytvořit vlastní hudební programy, které nabídnou občanům bydlícím v městských lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Vedoucím městem sítě je právě Brno, které tento typ hudebních programů již třetím rokem úspěšně organizuje. 

Projekt ONSTAGE se koná v rámci Operačního programu URBACT III. Iniciátory projektu byly české Národní kontaktní místo (National URBACT Point – NUP), které funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci Odboru regionální politiky, a slovenské Národní kontaktní místo, které spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky.

Mgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy