Přeskočit na obsah

Brněnští radní doporučují prodej bytu, který pomůže řešit složité vlastnické vztahy v domě na náměstí SNP

26. srpna 2020

Už několik let řeší městská část Brno-sever problematické vlastnické vztahy v bytovém domě na náměstí SNP 12, 13, 14 v Černých Polích, v němž má město Brno spoluvlastnický podíl 96,96 %. Rada města Brna dnes na základě žádosti městské části projednala záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1120/13 v tomto domě, a to formou veřejné dražby minimálně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. A doporučila Zastupitelstvu města Brna, aby ho schválilo. Tento krok by měl napomoci řešení složité situace.

 

V bytovém domě na náměstí SNP 12, 13, 14 je celkem 66 bytových jednotek vymezených prohlášením vlastníka. Na základě smluv o převodu vlastnictví jednotky nabyla 1 jednotku do svého vlastnictví fyzická osoba a 1 jednotku do podílového spoluvlastnictví nabyly 2 fyzické osoby. Spoluvlastnický podíl statutárního města Brna činí 96,96 %.

 

V roce 2012 se uskutečnilo shromáždění společenství vlastníků jednotek, kde bylo v souladu s tehdy platnými stanovami a s ohledem na výši spoluvlastnických podílů přijato usnesení o změně stanov a opravách domu, na jehož základě provedla MČ Brno-sever regeneraci a nástavbu objektů nám. SNP 12–14. Celá rekonstrukce byla ukončena v roce 2013 a byla vyčíslena na cca 23 milionů Kč.

 

Spoluvlastníci však usnesení napadli u soudu. Soudní řízení bylo pravomocně ukončeno až v roce 2018 konstatováním, že jsou-li členy společenství pouze 3 vlastníci jednotek, je k přijetí usnesení potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek. Nelze tedy použít hlasování podle spoluvlastnických podílů.

 

Vzhledem ke zrušení usnesení shromáždění z roku 2012, které o rekonstrukci rozhodlo, byla alikvotní částka připadající na spoluvlastníky vymáhána soudní cestou. Toto soudní řízení není dosud ukončeno, neboť
MČ Brno-sever podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. MČ Brno-sever současně vystupovala v pozici správce objektu. Výpovědní lhůta smlouvy o zajišťování správy objektu však vypršela 30. června 2020 a vzhledem
k napjatým vztahům mezi spoluvlastníky nedošlo ke konsensu ohledně výběru správce nového.

 

„Město Brno vlastní v daném objektu 64 bytů z celkem 66 jednotek, ale při rozhodování má pouze 1 hlas. Rada města Brna se ztotožňuje s názorem MČ Brno-sever, že s ohledem na judikaturu vyslovenou v průběhu soudního sporu by prodej i jen jedné bytové jednotky v daných objektech dalšímu vlastníkovi řešil tuto nevýhodnou pozici města. Jde nám hlavně o to, abychom překonali momentální patovou situaci ve prospěch nájemníků. Doporučili jsme proto městskému zastupitelstvu, aby schválilo záměr prodat určený byt formou veřejné dražby minimálně za cenu obvyklou, kterou stanoví znalecký posudek,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva.

 

Záměr prodeje se týká volné jednotky č. 1120/13 v budově č. p. 1120, 1121, 1122 na ulici nám. SNP 12, 13, 14 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1120, 1121, 1122
a pozemcích p. č. 418, 419, 420, k. ú. Černá Pole.

 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:


tis@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.