Přeskočit na obsah

Brněnští radní doporučují prodej bytu, který pomůže řešit složité vlastnické vztahy v domě na náměstí SNP

26. srpna 2020
Už několik let řeší městská část Brno-sever problematické vlastnické vztahy v bytovém domě na náměstí SNP 12, 13, 14 v Černých Polích, v němž má město Brno spoluvlastnický podíl 96,96 %. Rada města Brna dnes na základě žádosti městské části projednala záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1120/13 v tomto domě, a to formou veřejné dražby minimálně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. A doporučila Zastupitelstvu města Brna, aby ho schválilo. Tento krok by měl napomoci řešení složité situace.

 

V bytovém domě na náměstí SNP 12, 13, 14 je celkem 66 bytových jednotek vymezených prohlášením vlastníka. Na základě smluv o převodu vlastnictví jednotky nabyla 1 jednotku do svého vlastnictví fyzická osoba a 1 jednotku do podílového spoluvlastnictví nabyly 2 fyzické osoby. Spoluvlastnický podíl statutárního města Brna činí 96,96 %.

 

V roce 2012 se uskutečnilo shromáždění společenství vlastníků jednotek, kde bylo v souladu s tehdy platnými stanovami a s ohledem na výši spoluvlastnických podílů přijato usnesení o změně stanov a opravách domu, na jehož základě provedla MČ Brno-sever regeneraci a nástavbu objektů nám. SNP 12–14. Celá rekonstrukce byla ukončena v roce 2013 a byla vyčíslena na cca 23 milionů Kč.

 

Spoluvlastníci však usnesení napadli u soudu. Soudní řízení bylo pravomocně ukončeno až v roce 2018 konstatováním, že jsou-li členy společenství pouze 3 vlastníci jednotek, je k přijetí usnesení potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek. Nelze tedy použít hlasování podle spoluvlastnických podílů.

 

Vzhledem ke zrušení usnesení shromáždění z roku 2012, které o rekonstrukci rozhodlo, byla alikvotní částka připadající na spoluvlastníky vymáhána soudní cestou. Toto soudní řízení není dosud ukončeno, neboť
MČ Brno-sever podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. MČ Brno-sever současně vystupovala v pozici správce objektu. Výpovědní lhůta smlouvy o zajišťování správy objektu však vypršela 30. června 2020 a vzhledem
k napjatým vztahům mezi spoluvlastníky nedošlo ke konsensu ohledně výběru správce nového.

 

„Město Brno vlastní v daném objektu 64 bytů z celkem 66 jednotek, ale při rozhodování má pouze 1 hlas. Rada města Brna se ztotožňuje s názorem MČ Brno-sever, že s ohledem na judikaturu vyslovenou v průběhu soudního sporu by prodej i jen jedné bytové jednotky v daných objektech dalšímu vlastníkovi řešil tuto nevýhodnou pozici města. Jde nám hlavně o to, abychom překonali momentální patovou situaci ve prospěch nájemníků. Doporučili jsme proto městskému zastupitelstvu, aby schválilo záměr prodat určený byt formou veřejné dražby minimálně za cenu obvyklou, kterou stanoví znalecký posudek,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva.

 

Záměr prodeje se týká volné jednotky č. 1120/13 v budově č. p. 1120, 1121, 1122 na ulici nám. SNP 12, 13, 14 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1120, 1121, 1122
a pozemcích p. č. 418, 419, 420, k. ú. Černá Pole.

 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:


tis@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.