Brněnští handicapovaní sportovci přivítají své rakouské kolegy až za rok

  • 10. června 2020
Letošní pandemie COVID-19 zapříčinila odložení Česko-rakouských dnů sportu a pohybových aktivit. Nové datum bylo stanoveno na červen 2021, když budou probíhat 10. evropské hry handicapované mládeže Emil Open.

„Česko-rakouské dny sportu přinesou brněnským sportovcům se zdravotním postižením možnost navázat spolupráci s rakouským protějškem, vyměnit si zkušenosti a vyzkoušet si nové sporty,“ uvedl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

V plánu je vytvořit na náměstí Svobody sportovní arénu a uspořádat i mezistátní utkání v basketbalu a ragby vozíčkářů. Součástí akce bude řada soutěží, ukázkových sportů nebo tanečních a hudebních vystoupení.

Pořádajícímu spolku Emilova sportovní město poskytne návratnou finanční výpomoc ve výši 396 tisíc korun s termínem vrácení do konce roku 2022. Spolek bude žádat o dotaci na organizaci akce Fond malých projektů Rakousko – Česká republika.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy