Brněnští expati pomohou s hledáním zahraničních talentů - Tiskový servis

Brněnští expati pomohou s hledáním zahraničních talentů

  • 23. února 2022
  • 2 minuty čtení

Zastupitelé se na svém příštím zasedání budou zabývat poskytnutím individuálních neinvestičních dotací ve výši 579 tisíc obchodní společnosti VIP park.cz, s. r. o., jak jim dnes doporučili radní. Tato dotace pak případně bude využita na propojení Brna a zde žijících expatů s potenciálními investory a talenty v kreativních profesích v zahraničí.

Společnost VIP park.cz, s. r. o., se obrátila na statutární město Brno s žádostí o individuální neinvestiční dotaci na zajištění projektu „Brno ambassadors“ ve výši 579 000 Kč.

Jedná se o projekt podpory propojování města Brna a rozvoj vztahů s vysoce kvalifikovanými expaty, potenciálními investory a talenty v kreativních profesích v zahraničí v návaznosti na Regionální inovační strategii a posilování konkurenceschopnosti. Východiskem projektu je, že nejefektivnější formou etablování
města v zahraničním povědomí je využití cizinců spokojeně žijících v Brně a jejich sítě kontaktů v daných regionech a také příkladů mezinárodně úspěšných firem, které v Brně vznikly.

„Cílem projektu je propojení brněnského regionu jako atraktivní destinace pro relokaci zahraničních talentů, případně pro mezinárodní spolupráci firem a institucí v návaznosti na Regionální inovační strategii a posilování konkurenceschopnosti města. Chytrý networking a rozvoj vztahů v zahraničí mezi expaty, potenciálními investory a talenty v kreativních profesích má vést k většímu zájmu o zahraniční investice a život v Brně, což
intenzivněji zapojí město do mezinárodní spolupráce a v nastávající ekonomické krizi přinese nepřímý ekonomický efekt,“
uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Projekt má několik aktivit:
BRNO AMBASSADORS
V prvním roce je záměrem vybrat prvních 10–20 osobností z různých zemí (komunikativní osoby s rozsáhlou sítí kontaktů, které už mají k Brnu citovou vazbu a upřímný zájem i schopnosti prezentovat region v zahraničí) a nastavit komunikační pravidla s vyváženým poměrem mezi jejich povinnostmi a benefity. Je tedy zaměřen na pečlivě vybranou komunitu expatů (cílově desítky), kteří mají komunikovat primárně do zahraničí.

BUSINESS SUCCESS STORIES
Rozšíření série podnikatelských příběhů mezinárodně úspěšných firem vzniklých v Brně (v angličtině). Série je určena primárně pro podnikatele a investory. Používá jednotnou strukturu a business jazyk, přičemž zahrnuje i finanční indikátory, viz tabulka na závěr každého dílu. Cílem je ukázat město jako atraktivní prostředí pro vznik dalších úspěšných firem a inovačních projektů.

Doplňkovou částí projektu je také aktivní účast na jednáních integrační platformy, pracovních schůzkách ke Strategii integraci cizinců v Brně a komunikace jejich výstupů vůči ambasadorům, zapojeným firmám a brněnské veřejnosti. Plus příležitostné publikace o dopadech zahraničního dění v oblasti migrace a integrace na náš region v médiích.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky