Brněnským sportovním organizacím město přispěje téměř 57 milionů korun - Tiskový servis

Brněnským sportovním organizacím město přispěje téměř 57 milionů korun

  • 26. února 2020
  • 1 minuta čtení

Brněnští radní na své dnešní schůzi doporučili zastupitelům schválit neinvestiční dotace ve výši 56,82 milionu korun na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit. V této částce je zahrnuto i 1,5 milionu korun na podporu handicapovaných sportovců.

„V dotačním titulu na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit jsme obdrželi 386 žádostí o dotaci. Na základě dalšího posouzení navrhujeme rozdělit mezi brněnské spolky, kluby, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti a univerzity téměř 57 milionů korun. Ty poslouží například pro celoroční zajištění chodu organizací, využity mohou být pro pořádání závodů a turnajů nebo na zabezpečení účasti sportovců na mezinárodních akcích,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Při doporučení o udělení dotace se přihlíželo k tomu, zda žadatelé dodrželi formální náležitosti, k finančnímu vypořádání a předběžné veřejnosprávní kontrole, dále k charakteru projektu a jeho důležitosti. Roli také sehrála kvalita finanční rozvahy nebo velikost členské základny.

Pro organizace sdružující handicapované sportovce je určeno 1,5 milionu korun. „Mezi nejvyšší navržené dotace patří 290 tisíc korun pro spolek Emilova sportovní, 110 tisíc pro SK Kociánka nebo 72 tisíc pro
SK Moravia Brno,“
přiblížil Jaroslav Suchý.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Další články z rubriky