Přeskočit na obsah

Brněnským sportovním organizacím město přispěje téměř 57 milionů korun

26. února 2020
Brněnští radní na své dnešní schůzi doporučili zastupitelům schválit neinvestiční dotace ve výši 56,82 milionu korun na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit. V této částce je zahrnuto i 1,5 milionu korun na podporu handicapovaných sportovců.

„V dotačním titulu na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit jsme obdrželi 386 žádostí o dotaci. Na základě dalšího posouzení navrhujeme rozdělit mezi brněnské spolky, kluby, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti a univerzity téměř 57 milionů korun. Ty poslouží například pro celoroční zajištění chodu organizací, využity mohou být pro pořádání závodů a turnajů nebo na zabezpečení účasti sportovců na mezinárodních akcích,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Při doporučení o udělení dotace se přihlíželo k tomu, zda žadatelé dodrželi formální náležitosti, k finančnímu vypořádání a předběžné veřejnosprávní kontrole, dále k charakteru projektu a jeho důležitosti. Roli také sehrála kvalita finanční rozvahy nebo velikost členské základny.

Pro organizace sdružující handicapované sportovce je určeno 1,5 milionu korun. „Mezi nejvyšší navržené dotace patří 290 tisíc korun pro spolek Emilova sportovní, 110 tisíc pro SK Kociánka nebo 72 tisíc pro
SK Moravia Brno,“
přiblížil Jaroslav Suchý.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.