Brněnský metropolitan – kontakty a informace

REDAKCE

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
Husova 12, 601 67 Brno
Telefon: 542 172 064
E-mail: tis

Mgr. Zuzana Gregorová – editorka

E-mail: gregorova.zuzana
Telefon: +420 542 172 064 
Mobil: +420 777 469 972
Redakční zkratka: (zug)

Mgr. Marek Dvořák – redaktor

E-mail: dvorak.marek
Telefon: +420 542 172 027
Mobil: +420 724 364 136
Redakční zkratka: (mad)

Mgr. Markéta Žáková – redaktorka

E-mail: zakova.marketa
Telefon: +420 542 172 029
Mobil: +420 724 210 442
Redakční zkratka: (mak) 

Mgr. Radka Loukotová – redaktorka

E-mail: loukotova.radka
Telefon: +420 542 172 471
Mobil: +420 773 183 511
Redakční zkratka: (ral) 

Mgr. Anna Dudková – redaktorka

E-mail: dudkova.anna
Telefon: +420 542 172 272
Mobil: +420 770 179 563
Redakční zkratka: (and)

Zdeňka Obalilová – redaktorka

E-mail: obalilova.zdenka
Telefon: +420 542 172 207
Mobil: +773 749 963
Redakční zkratka: (zob)

Jana Vašíčková – redaktorka

E-mail: vasickova.jana
Telefon: +420 542 172 026
Mobil: +420 602 770 466
Redakční zkratka: (java)

Bc. Tadeáš Mima – redaktor

E-mail: mima.tadeas 
Telefon: +420 542 172 466
Mobil: +420 602 772 816
Redakční zkratka: (tam)

Mgr. Roman Burián – vedoucí Tiskového střediska

E-mail: burian.roman
Telefon: +420 542 172 010
Mobil: +420 608 894 724
Redakční zkratka: (rob) 

INZERCE

Regionální vydavatelství s. r. o.,
K Žižkovu 282/9, Praha 9, 190 00, IČO 27846717
Tomáš Sedláček, 737 379 703, sedlacek 
Karel Marek, 606 740 730, k.marek
Michal Novák, 739 724 774, novak
www.regvyd.cz

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN – Informační magazín občanů města Brna

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydavatel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 44992785
Periodicita vydávání: 11× ročně (s výjimkou srpna)
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 21747
Místo vydávání: Brno, Česká republika
Tištěný náklad: 210 000 ks
Sazba a zajištění tisku: Regionální vydavatelství s. r. o.

Harmonogram uzávěrek na rok 2023

číslo uzávěrka
leden 1. 12.*
únor 1. 1.*
březen 1. 2.*
duben 1. 3.*
květen 1. 4.*
červen 1. 5.*
červenec-srpen 1. 6.*
září 1. 8.*
říjen 1. 9.*
listopad 1. 10.*
prosinec 1. 11.*

* Případně nejbližší následující pracovní den.