Brněnskou hvězdárnu povede dalších pět let stávající ředitel

  • 02. října 2019
Stávající ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek povede tuto instituci dalších pět let. Na jediném uchazeči o tento post se výběrová komise jednomyslně shodla. Členy přesvědčil nejen pohovorem, ale také vypracovaným konceptem organizace do roku 2025.

Na začátku srpna vyhlásila Rada města Brna výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Hvězdárny a planetária Brno.  Do výběrové komise byl zároveň jmenován druhý náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město Jiří Kučera, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB František Kubeš, vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje na témže odboru Jakub Rybář a vedoucí Personálního oddělení MMB Zdeněk Jurečka.

Jediný uchazeč – stávající ředitel Jiří Dušek – představil koncept rozvoje Hvězdárny a planetária Brno v období mezi lety 2020 a 2025. V něm se zaměřil na celkové směřování organizace a její začlenění do vzdělávací a vědecko-popularizační infrastruktury města, dramaturgickou náplň a organizační strukturu zejména v návaznosti na provoz digitária, dále pak na provozně ekonomické, obchodní a marketingové aspekty a v neposlední řadě také na návrh systémového a efektivního využití budov a dalších svěřených prostor.

„K dosavadní práci pana ředitele nemáme žádné výhrady. I z tohoto důvodu jsme spolu s dalšími radními doporučili setrvání stávajícího ředitele ve funkci,“ řekl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Brno je městem vědy, a právě hvězdárna a planetárium hraje v této oblasti velmi důležitou edukační funkci. Jsem moc ráda, že pan ředitel Dušek naváže na svou dosavadní práci a bude pokračovat ve vysokém standardu, na který jsou návštěvníci zvyklí,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy