Přeskočit na obsah

Brněnské hřbitovy: Nájemní smlouvy „na věčné časy“ jsou platné, ale o hroby je potřeba se starat

10. března 2021
Postupů k záchraně opuštěných hrobových míst je více. I na brněnských hřbitovech najdete staré, mnohdy neupravené hroby, o které se již nikdo nestará a majitelé jsou neznámí. Hraničním řešením této situace je výpověď z nájmu. K tomuto kroku se město snaží přistupovat až jako k poslednímu nejenom proto, že legislativní cesta ke správné výpovědi starých smluv je složitá. Radní města Brna dnes schválili postup, který v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o pohřebnictví nastoluje přesná pravidla.

Historicky se nájemní smlouvy na užívání hrobového místa mohly uzavřít i na dobu neurčitou nebo na dobu trvání hřbitova. Na tyto smlouvy je nutné stále pohlížet jako na platné, což potvrdil i veřejný ochránce práv. Problém nastává ve chvíli, kdy se původní majitel nebo jeho dědicové o hrob přestali starat. Ten časem kvůli neudržování zpustl a může být pro ostatní návštěvníky hřbitova i nebezpečným.

„Správa hřbitovů města Brna se stará o všech jedenáct zdejších hřbitovů. Bohužel počet starých a neudržovaných hrobů začal stoupat, a to především na Ústředním hřbitově, kde se tato situace týká až 400 hrobů. Bylo tedy nutné najít cestu, jak se vypořádat se smlouvami staršími i více než sto let. U těchto zpustlých hrobových míst nájemce často porušuje hned několik ustanovení Řádu veřejného pohřebiště města Brna, ať už jde o zaplevelenost, vzrostlé dřeviny rostoucí v hrobovém místě, ohrožení bezpečnosti třeba vyviklaným náhrobkem, nebo neoznámení změny doručovací adresy nájemce. Z těchto důvodů je možné přistoupit k výpovědi z nájmu hrobu podle platných regulí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Hřbitov by měl být důstojným místem posledního odpočinku. Pomoci se zachováním a zvelebením opuštěných hrobů významných brněnských osobností nebo hrobů s umělecky hodnotným zpracováním může každý občan. Správa hřbitovů města Brna vybraná hrobová místa nabízí k adopci. Můžete tak pomoci zachovat vzpomínku a zabránit chátrání hřbitova. Stejné činnosti se věnuje také projekt Paměti národa.

Poslední možností je výpověď z nájmu hrobového místa, té bude předcházet informování nájemce, a to vzhledem k daným okolnostem přímo na hrobovém místě a také na vývěsce hřbitova. Toto je nutné učinit ve chvíli, kdy již není možné vlastníka dohledat. Přesný postup upravuje přímo zákon o pohřebnictví včetně lhůt zveřejnění a trvání výzvy a následného oznámení o zániku nájmu. Toto oznámení vyzývá k odstranění hrobového zařízení. V případě, že tak není učiněno, se po uplynutí zákonné lhůty zařízení považuje za opuštěné a město přistoupí k jeho přivlastnění v souladu s občanským zákoníkem. Poté se rozhodne o dalším užívání hrobového místa, případně o novém nájemci.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.