Přeskočit na obsah

Brněnské hřbitovy: Nájemní smlouvy „na věčné časy“ jsou platné, ale o hroby je potřeba se starat

10. března 2021
Postupů k záchraně opuštěných hrobových míst je více. I na brněnských hřbitovech najdete staré, mnohdy neupravené hroby, o které se již nikdo nestará a majitelé jsou neznámí. Hraničním řešením této situace je výpověď z nájmu. K tomuto kroku se město snaží přistupovat až jako k poslednímu nejenom proto, že legislativní cesta ke správné výpovědi starých smluv je složitá. Radní města Brna dnes schválili postup, který v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o pohřebnictví nastoluje přesná pravidla.

Historicky se nájemní smlouvy na užívání hrobového místa mohly uzavřít i na dobu neurčitou nebo na dobu trvání hřbitova. Na tyto smlouvy je nutné stále pohlížet jako na platné, což potvrdil i veřejný ochránce práv. Problém nastává ve chvíli, kdy se původní majitel nebo jeho dědicové o hrob přestali starat. Ten časem kvůli neudržování zpustl a může být pro ostatní návštěvníky hřbitova i nebezpečným.

„Správa hřbitovů města Brna se stará o všech jedenáct zdejších hřbitovů. Bohužel počet starých a neudržovaných hrobů začal stoupat, a to především na Ústředním hřbitově, kde se tato situace týká až 400 hrobů. Bylo tedy nutné najít cestu, jak se vypořádat se smlouvami staršími i více než sto let. U těchto zpustlých hrobových míst nájemce často porušuje hned několik ustanovení Řádu veřejného pohřebiště města Brna, ať už jde o zaplevelenost, vzrostlé dřeviny rostoucí v hrobovém místě, ohrožení bezpečnosti třeba vyviklaným náhrobkem, nebo neoznámení změny doručovací adresy nájemce. Z těchto důvodů je možné přistoupit k výpovědi z nájmu hrobu podle platných regulí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Hřbitov by měl být důstojným místem posledního odpočinku. Pomoci se zachováním a zvelebením opuštěných hrobů významných brněnských osobností nebo hrobů s umělecky hodnotným zpracováním může každý občan. Správa hřbitovů města Brna vybraná hrobová místa nabízí k adopci. Můžete tak pomoci zachovat vzpomínku a zabránit chátrání hřbitova. Stejné činnosti se věnuje také projekt Paměti národa.

Poslední možností je výpověď z nájmu hrobového místa, té bude předcházet informování nájemce, a to vzhledem k daným okolnostem přímo na hrobovém místě a také na vývěsce hřbitova. Toto je nutné učinit ve chvíli, kdy již není možné vlastníka dohledat. Přesný postup upravuje přímo zákon o pohřebnictví včetně lhůt zveřejnění a trvání výzvy a následného oznámení o zániku nájmu. Toto oznámení vyzývá k odstranění hrobového zařízení. V případě, že tak není učiněno, se po uplynutí zákonné lhůty zařízení považuje za opuštěné a město přistoupí k jeho přivlastnění v souladu s občanským zákoníkem. Poté se rozhodne o dalším užívání hrobového místa, případně o novém nájemci.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.