Přeskočit na obsah

Brněnská metropolitní oblast vstupuje do druhého programového období, v tom prvním získala pro své projekty víc než 5 miliard korun

12. května 2021
Přes 120 podpořených projektů za více než 5 miliard Kč – taková je bilance končícího programového období, se kterou se na úterním zasedání seznámil Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti. Za uplynulých šest let tu díky nástroji integrovaných územních investic (ITI) vzniklo (či vzniká) více než 31 km cyklostezek, přes 4 km nových tramvajových a trolejbusových tratí, bylo podpořeno více než 10 500 míst v mateřských, základních a středních školách a mnohé další. Zároveň se připravují nové projekty, které budou zrealizovány díky nově vznikající Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (dále jen ISR BMO 21+).

Dobíhající programové období bylo pro Brněnskou metropolitní oblast velmi důležité. Poprvé byl v tomto území použit nástroj integrovaných územních investic (ITI), který svou povahou pomohl nastartovat strategické plánování na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací v ČR. Od roku 2014, kdy se začalo pracovat na tvorbě Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (dále jen ISR BMO 14–20), až po dnešní den se podařilo podpořit 122 projektů za více než 5 miliard Kč.

„Díky metropolitní spolupráci vznikají v Brněnské metropolitní oblasti zajímavé a potřebné projekty. Příkladem jsou např. sítě cyklostezek na Šlapanicku, přestupní terminály v Brně a zázemí či podpora odborných učeben ve školství. Mám velkou radost, že i v nadcházejících letech můžeme na spolupráci města Brna a okolních obcí navázat a zrealizovat tak další důležité projekty,“ okomentoval náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Konkrétně vzniklo či ještě vzniká přes 31 km cyklostezek (např. síť cyklostezek na Šlapanicku), tři přestupní terminály (např. modernizace ÚAN Zvonařka či terminál v Židlochovicích), přes 4 km nových tramvajových a trolejbusových tratí (např. tramvajová trať Plotní či trať do Kampusu), dále např. vznikly odborné učebny ZŠ a SŠ a kapacity v MŠ celkem pro více než 10 500 žáků a mnohé další.

Dále se členové Řídicího výboru BMO seznámili se stavem přípravy a budoucím harmonogramem tvorby ISR BMO 21+. Od roku 2019, kdy byla tvorba strategie pro období po roce 2021 zahájena, se událo mnohé. Systematicky byly na základě vydefinovaných témat sbírány strategické projekty, které se v průběhu tvorby strategie zařazují do konkrétních integrovaných řešení (skupiny projektů, které spolu věcně, tematicky či územně souvisejí). V současné chvíli existuje analytická a koncepční část ISR BMO 21+. Analytická část se skládá ze zjednodušených analytických východisek, analýzy problémů a potřeb a analýzy stakeholderů. Koncepční část je pak složena z vize ISR BMO 21+, z konkrétních opatření rozřazených do čtyř prioritních oblastí (Mobilita, Životní prostředí, Veřejné služby a Koordinace rozvoje) a z integrovaných řešení, která jsou vytvořena na základě konkrétních připravených strategických projektů. Výhodou ISR BMO 21+ je to, že kromě financí z nástroje ITI budou pro projekty využity i jiné finanční zdroje (např. Modernizační fond, Národní plán obnovy, React-EU atd.). Implementační část se bude tvořit v následujících měsících. Strategie by tedy mohla být předložena ke schválení do orgánů města na podzim tohoto roku. Více informací k tvorbě strategie naleznete pod tímto odkazem.

Řídicí výbor BMO se na svém květnovém jednání zabýval čtyřmi projektovými záměry (celková dotace EU 150 mil. Kč):

Výzva č. 71: Infrastruktura sociálních služeb IV (1 PZ)

  • Dům pro Julii

Výzva č. 72: Podpora cyklodopravy IX (1 PZ)

  • Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou

Výzva č. 73: Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů VIII (A) (1 PZ)

  • Parkovací dům Skořepka

Výzva č. 74: Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III (1 PZ)

  • ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí

  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.