Přeskočit na obsah

Brněnská metropolitní oblast bude spolupracovat s Evropskou komisí a Světovou bankou

11. května 2022
Začátkem března radní schválili, že se Brněnská metropolitní oblast (BMO) bude ucházet o zapojení do projektu Funkční oblasti v EU, na němž spolupracuje Evropská komise a Světová banka. Na základě vyplněného dotazníku a pohovoru se zástupci obou institucí byla BMO vybrána jako jediný region z České republiky.

Účelem projektu je zvětšení kapacity vybraných funkčních oblastí plánovat a financovat zelenou transformaci a udržitelný rozvoj a také rozšíření mezioborové spolupráce. Podmínkou potvrzení zapojení města Brna do projektu je zaslání dopisu, jenž vyjadřuje zájem o spolupráci s Evropskou komisí a Světovou bankou. Dopis je třeba zaslat do 13. května 2022, dnes radní jeho znění schválili.

„Vybraným funkčním oblastem bude od května 2022 do května 2023 poskytována cílená technická podpora k řešení klíčových problémů v oblastech jako strategické či územní plánování, poskytování veřejných služeb nebo vývoj nástrojů občanské angažovanosti. Se zapojenými oblastmi budeme spolupracovat na úrovni pracovních skupin. Projekt našemu městu zajistí přenos příkladů dobré praxe s dalšími oblastmi a dostupnou expertizu v problematice metropolitní spolupráce v rámci Evropské unie i mimo ni,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zástupci BMO budou součástí prestižní skupiny expertů a vybraných funkčních oblastí v tématu metropolitní spolupráce a plánování, a zviditelní tak svou pozici. Očekává se od nás, že zajistíme dostupnost odborníků na danou problematiku a prostorů pro jednání a práci, přístup do datových sad, pomoc při organizaci veřejných konzultací a různých akcí projektu, svou účast na evropských aktivitách v oblasti šíření a výměny znalostí a že přispějeme interními technickými a administrativními znalostmi s cílem zajistit řádnou realizaci projektu,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Od města Brna se neočekává žádný finanční příspěvek. A jelikož smyslem projektu je získání technické podpory, účast nepřinese Brněnské metropolitní oblasti ani žádnou doplňující finanční pobídku od Evropské komise nebo Světové banky.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.