Přeskočit na obsah

Brněnská metropolitní oblast bude spolupracovat s Evropskou komisí a Světovou bankou

11. května 2022

Začátkem března radní schválili, že se Brněnská metropolitní oblast (BMO) bude ucházet o zapojení do projektu Funkční oblasti v EU, na němž spolupracuje Evropská komise a Světová banka. Na základě vyplněného dotazníku a pohovoru se zástupci obou institucí byla BMO vybrána jako jediný region z České republiky.

Účelem projektu je zvětšení kapacity vybraných funkčních oblastí plánovat a financovat zelenou transformaci a udržitelný rozvoj a také rozšíření mezioborové spolupráce. Podmínkou potvrzení zapojení města Brna do projektu je zaslání dopisu, jenž vyjadřuje zájem o spolupráci s Evropskou komisí a Světovou bankou. Dopis je třeba zaslat do 13. května 2022, dnes radní jeho znění schválili.

„Vybraným funkčním oblastem bude od května 2022 do května 2023 poskytována cílená technická podpora k řešení klíčových problémů v oblastech jako strategické či územní plánování, poskytování veřejných služeb nebo vývoj nástrojů občanské angažovanosti. Se zapojenými oblastmi budeme spolupracovat na úrovni pracovních skupin. Projekt našemu městu zajistí přenos příkladů dobré praxe s dalšími oblastmi a dostupnou expertizu v problematice metropolitní spolupráce v rámci Evropské unie i mimo ni,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zástupci BMO budou součástí prestižní skupiny expertů a vybraných funkčních oblastí v tématu metropolitní spolupráce a plánování, a zviditelní tak svou pozici. Očekává se od nás, že zajistíme dostupnost odborníků na danou problematiku a prostorů pro jednání a práci, přístup do datových sad, pomoc při organizaci veřejných konzultací a různých akcí projektu, svou účast na evropských aktivitách v oblasti šíření a výměny znalostí a že přispějeme interními technickými a administrativními znalostmi s cílem zajistit řádnou realizaci projektu,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Od města Brna se neočekává žádný finanční příspěvek. A jelikož smyslem projektu je získání technické podpory, účast nepřinese Brněnské metropolitní oblasti ani žádnou doplňující finanční pobídku od Evropské komise nebo Světové banky.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.