Přeskočit na obsah

Brňané sobě! Na varhany v budoucím Janáčkově kulturním centru může přispět i veřejnost

15. září 2021
Blíží se doba, kdy nad podzemními garážemi mezi Veselou a Besední začne růst nový koncertní sál pro brněnskou filharmonii. Podle harmonogramu by stavba Janáčkova kulturního centra měla začít za méně než rok. Do projektu se nyní může zapojit a aktivně ho podpořit i široká veřejnost. Město v pátek vyhlásí sbírku na koncertní varhany. (Aktualizace zde.)

„Projekt Janáčkova kulturního centra zdárně pokračuje v přípravách, máme vydané stavební povolení, v listopadu očekáváme odevzdání hotové dokumentace pro provedení stavby, na jejímž základě vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele. Toho bychom chtěli vybrat na jaře a v létě už konečně ‚kopnout do země‘,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní na svém jednání dnes schválili konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na nákup varhan, případně i na vybavení prostor JKC uměleckými předměty. Sbírka bude slavnostně vyhlášena v pátek 17. září. Lidé budou moci příspěvek poslat na transparentní účet, jehož číslo bude zveřejněno v pátek.

Samotné varhany čeká vlastní soutěž. „Ve spolupráci s odborníky stanovíme zadání, co varhany musejí splňovat, aby nejen vyhovovaly po všech stránkách, ale aby i přesně odpovídaly kubatuře sálu – nebyly ani moc silné, ani moc slabé. Po stanovení konkrétních požadavků oslovíme výrobce po Evropě i celém světě a odborná komise vybere nejvhodnější nabídku.  Bude se jednat o vůbec první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v Česku po zhruba 100 letech, takže jejich výběru chceme opravdu věnovat maximální péči a důslednost,“ zdůraznil náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný.

„K dispozici už máme výsledky akustických měření, která projektanti během uplynulého půl roku prováděli na modelu, a jejich závěry jsou veskrze velmi pozitivní. Akustické vlastnosti chystaného sálu by tak skutečně měly být bezchybné,“ podotkl radní pro kulturu Marek Fišer.

Janáčkovo kulturní centrum
•    Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. V červnu 2020 název schválilo Zastupitelstvo města Brna.
•    Vedení statutárního města Brna se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v programovém prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 byla vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.
•    Příprava a realizace celého projektu JKC byla poté z finančních důvodů rozdělena na 2 věcné a časové etapy, tj. na výstavbu podzemního třípodlažního objektu parkovacích garáží – I. etapa, a výstavbu nadzemního šestipodlažního objektu s koncertním sálem a provozními plochami k tomuto sálu – II. etapa.
•    Stavební povolení pro I. etapu bylo vydáno v roce 2014 a stavba byla zahájena v únoru 2015.
•    V roce 2018 byla podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s týmem ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části).
•    Koncem roku 2018 přípravu stavby zbrzdila žaloba Atelieru M1 architekti. Ten měl za to, že projekční tým Tomasz Konior, Yasuhisa Toyota a Petr Hrůša, který zajišťoval dokumentaci pro stavební povolení, neúměrně zasahoval do jejich autorských práv. Za přispění vedení města se v roce 2019 podařilo najít cestu ke smírnému řešení – v Dohodě o narovnání jsou zakotveny klíčové principy, kterými se bude další příprava stavby řídit. Základem je, že projekt respektuje vítěznou podobu JKC, která vzešla z architektonické soutěže, a bude v souladu s územním rozhodnutím a licenční smlouvou. Případná zlepšení týkající se kvality sálu i samotné stavby centra se projektanti zavázali řešit ve spolupráci s autory.
•    Nadzemní část budovy Janáčkova kulturního centra získala 16. června 2020 stavební povolení.


Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.