Přeskočit na obsah

Brňané sobě! Na varhany v budoucím Janáčkově kulturním centru může přispět i veřejnost

15. září 2021

Blíží se doba, kdy nad podzemními garážemi mezi Veselou a Besední začne růst nový koncertní sál pro brněnskou filharmonii. Podle harmonogramu by stavba Janáčkova kulturního centra měla začít za méně než rok. Do projektu se nyní může zapojit a aktivně ho podpořit i široká veřejnost. Město v pátek vyhlásí sbírku na koncertní varhany. (Aktualizace zde.)

„Projekt Janáčkova kulturního centra zdárně pokračuje v přípravách, máme vydané stavební povolení, v listopadu očekáváme odevzdání hotové dokumentace pro provedení stavby, na jejímž základě vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele. Toho bychom chtěli vybrat na jaře a v létě už konečně ‚kopnout do země‘,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní na svém jednání dnes schválili konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na nákup varhan, případně i na vybavení prostor JKC uměleckými předměty. Sbírka bude slavnostně vyhlášena v pátek 17. září. Lidé budou moci příspěvek poslat na transparentní účet, jehož číslo bude zveřejněno v pátek.

Samotné varhany čeká vlastní soutěž. „Ve spolupráci s odborníky stanovíme zadání, co varhany musejí splňovat, aby nejen vyhovovaly po všech stránkách, ale aby i přesně odpovídaly kubatuře sálu – nebyly ani moc silné, ani moc slabé. Po stanovení konkrétních požadavků oslovíme výrobce po Evropě i celém světě a odborná komise vybere nejvhodnější nabídku.  Bude se jednat o vůbec první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v Česku po zhruba 100 letech, takže jejich výběru chceme opravdu věnovat maximální péči a důslednost,“ zdůraznil náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný.

„K dispozici už máme výsledky akustických měření, která projektanti během uplynulého půl roku prováděli na modelu, a jejich závěry jsou veskrze velmi pozitivní. Akustické vlastnosti chystaného sálu by tak skutečně měly být bezchybné,“ podotkl radní pro kulturu Marek Fišer.

Janáčkovo kulturní centrum
•    Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. V červnu 2020 název schválilo Zastupitelstvo města Brna.
•    Vedení statutárního města Brna se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v programovém prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 byla vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.
•    Příprava a realizace celého projektu JKC byla poté z finančních důvodů rozdělena na 2 věcné a časové etapy, tj. na výstavbu podzemního třípodlažního objektu parkovacích garáží – I. etapa, a výstavbu nadzemního šestipodlažního objektu s koncertním sálem a provozními plochami k tomuto sálu – II. etapa.
•    Stavební povolení pro I. etapu bylo vydáno v roce 2014 a stavba byla zahájena v únoru 2015.
•    V roce 2018 byla podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s týmem ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části).
•    Koncem roku 2018 přípravu stavby zbrzdila žaloba Atelieru M1 architekti. Ten měl za to, že projekční tým Tomasz Konior, Yasuhisa Toyota a Petr Hrůša, který zajišťoval dokumentaci pro stavební povolení, neúměrně zasahoval do jejich autorských práv. Za přispění vedení města se v roce 2019 podařilo najít cestu ke smírnému řešení – v Dohodě o narovnání jsou zakotveny klíčové principy, kterými se bude další příprava stavby řídit. Základem je, že projekt respektuje vítěznou podobu JKC, která vzešla z architektonické soutěže, a bude v souladu s územním rozhodnutím a licenční smlouvou. Případná zlepšení týkající se kvality sálu i samotné stavby centra se projektanti zavázali řešit ve spolupráci s autory.
•    Nadzemní část budovy Janáčkova kulturního centra získala 16. června 2020 stavební povolení.


Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.