Brífing o dokončení nákupu akcií brněnských veletrhů - Tiskový servis