Přeskočit na obsah

Bezbariérové úpravy a budování cyklotras. Radní zařadili nové projekty do závazného plánu výdajů

09. června 2021
Zařazení deseti projektů do závazného plánu kapitálových výdajů města dnes schválili brněnští radní. Na základě doporučení odboru dopravy a Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno se do plánu dostalo vybudování některých cyklotras, bezbariérové úpravy pro chodce nebo nová místa pro přecházení. Většina plánovaných činností bude zrealizována ještě letos, v některých případech se v tomto roce začne s pracemi a dokončení je v plánu v dalších letech.

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno doporučil do plánu kapitálových výdajů zařadit čtveřici návrhů bezbariérových úprav v různých částech města. „Finanční prostředky bychom rádi využili například na úpravy ulice Pellicovy. Za přibližně 790 tisíc korun by měla být bezbariérově upravena místa pro přecházení ve čtyřech lokalitách. Počítáme i s vodicími liniemi v chodníku. Ty se nově objeví také u přechodů v křižovatkách Vejrostova–Fleischnerova v Bystrci a Bělohorská–Ostravská. Tyto dva přechody projdou celkovou proměnou. Do plánu kapitálových výdajů jsme zařadili i zpracování projektové dokumentace a následné vybudování bezbariérových míst pro přecházení na ulicích Kuršově a Teyschlově v trase, kterou handicapovaní lidé často využívají. Všechny zmíněné záměry by se měly realizace dočkat ještě letos. Do úprav, díky kterým je město dostupnější, se pouštíme pravidelně. Zatím nejvyšší investicí je úprava přednádražního prostoru v Králově Poli. Loni vznikla projektová dokumentace, letos plánujeme realizaci, přičemž úpravy vyjdou na 1,95 milionu korun,“ řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Do plánu byly zařazeny také projekty Odboru dopravy Magistrátu města Brna. V koordinaci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi začne v druhé polovině letošního roku rekonstrukce ulice Černovičky. Jedná se
o 300 metrů komunikace (vozovka, chodníky, parkovací stání), součástí je odvodnění a nutný mobiliář nebo přeložky kabelů. Po opravě zde bude platit dopravní režim Obytná zóna. Na základě požadavku městské části Brno-střed bude ulice Dominikánská ještě letos v červnu osazena litinovými sloupky. Ty zabrání nežádoucímu zastavování a parkování vozidel částečně na chodníku poblíž kostela sv. Michala v prostoru restauračních zahrádek.

Poslední čtveřice projektů zařazených do závazného plánu kapitálových výdajů souvisí s páteřní cyklotrasou. Město nyní bude počítat s financováním rozšíření komunikace Holzova, vedle níž vznikne samostatná cyklostezka a zelený pás, propojení ulic Holzovy a Podstránské, rozšíření úseku cyklostezky, který propojí ulici Pod sídlištěm s Bělohorskou, a vybudování stezky pro pěší a cyklisty a propojení ulic Nezamyslovy
a Olomoucké.

Z již zařazených projektů budou finanční prostředky použity například na usměrnění dopravy v klidu na stávajícím neregulovaném parkovišti u polikliniky na Halasově náměstí na Lesné s vyznačením parkovacích stání a umístěním dvou parkovacích automatů.

Zastupitelstvo musí nyní ještě schválit přesun příslušných finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých odborů tak, aby bylo možné projekty financovat.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.