Přeskočit na obsah

Bezbariérové úpravy a budování cyklotras. Radní zařadili nové projekty do závazného plánu výdajů

09. června 2021

Zařazení deseti projektů do závazného plánu kapitálových výdajů města dnes schválili brněnští radní. Na základě doporučení odboru dopravy a Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno se do plánu dostalo vybudování některých cyklotras, bezbariérové úpravy pro chodce nebo nová místa pro přecházení. Většina plánovaných činností bude zrealizována ještě letos, v některých případech se v tomto roce začne s pracemi a dokončení je v plánu v dalších letech.

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno doporučil do plánu kapitálových výdajů zařadit čtveřici návrhů bezbariérových úprav v různých částech města. „Finanční prostředky bychom rádi využili například na úpravy ulice Pellicovy. Za přibližně 790 tisíc korun by měla být bezbariérově upravena místa pro přecházení ve čtyřech lokalitách. Počítáme i s vodicími liniemi v chodníku. Ty se nově objeví také u přechodů v křižovatkách Vejrostova–Fleischnerova v Bystrci a Bělohorská–Ostravská. Tyto dva přechody projdou celkovou proměnou. Do plánu kapitálových výdajů jsme zařadili i zpracování projektové dokumentace a následné vybudování bezbariérových míst pro přecházení na ulicích Kuršově a Teyschlově v trase, kterou handicapovaní lidé často využívají. Všechny zmíněné záměry by se měly realizace dočkat ještě letos. Do úprav, díky kterým je město dostupnější, se pouštíme pravidelně. Zatím nejvyšší investicí je úprava přednádražního prostoru v Králově Poli. Loni vznikla projektová dokumentace, letos plánujeme realizaci, přičemž úpravy vyjdou na 1,95 milionu korun,“ řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Do plánu byly zařazeny také projekty Odboru dopravy Magistrátu města Brna. V koordinaci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi začne v druhé polovině letošního roku rekonstrukce ulice Černovičky. Jedná se
o 300 metrů komunikace (vozovka, chodníky, parkovací stání), součástí je odvodnění a nutný mobiliář nebo přeložky kabelů. Po opravě zde bude platit dopravní režim Obytná zóna. Na základě požadavku městské části Brno-střed bude ulice Dominikánská ještě letos v červnu osazena litinovými sloupky. Ty zabrání nežádoucímu zastavování a parkování vozidel částečně na chodníku poblíž kostela sv. Michala v prostoru restauračních zahrádek.

Poslední čtveřice projektů zařazených do závazného plánu kapitálových výdajů souvisí s páteřní cyklotrasou. Město nyní bude počítat s financováním rozšíření komunikace Holzova, vedle níž vznikne samostatná cyklostezka a zelený pás, propojení ulic Holzovy a Podstránské, rozšíření úseku cyklostezky, který propojí ulici Pod sídlištěm s Bělohorskou, a vybudování stezky pro pěší a cyklisty a propojení ulic Nezamyslovy
a Olomoucké.

Z již zařazených projektů budou finanční prostředky použity například na usměrnění dopravy v klidu na stávajícím neregulovaném parkovišti u polikliniky na Halasově náměstí na Lesné s vyznačením parkovacích stání a umístěním dvou parkovacích automatů.

Zastupitelstvo musí nyní ještě schválit přesun příslušných finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých odborů tak, aby bylo možné projekty financovat.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.