Beseda pro veřejnost na téma „Nová bytová výstavba“ – za účasti 1. náměstka primátora P. Hladíka

  • 09. listopadu 2016 15:00
  • Urban centrum, Mečová 5