Přeskočit na obsah

Asistenti prevence kriminality budou pokračovat i v roce 2021

03. února 2021
Dlouhodobě dobré výsledky projektu Asistent prevence kriminality rozhodly o jeho prodloužení i pro rok 2021. Radní dnes schválili žádost o poskytnutí dotace ve výši 548 000 korun od Ministerstva vnitra ČR. Asistenti, kteří fungují ve spolupráci s Městskou policií Brno již od roku 2012, pomáhají monitorovat veřejný pořádek a budují důvěru uvnitř komunity.

Asistent prevence kriminality v sobě spojuje odborné znalosti a povědomí o místní komunitě. Takto poskytuje cestu k řešení problémů a eliminaci rizikového chování. „Dotace od Ministerstva vnitra pomáhá tento projekt celkově uskutečnit v dosavadní kvalitě a rozsahu. Finance využijeme především k ohodnocení asistentů. Dva dobře proškolení a zkušení asistenti prevence kriminality budou pokračovat ve své práci i v letošním roce. Městská policie Brno, která projekt realizuje, má s asistenty výborné zkušenosti. V jejich práci se snoubí aktivní eliminace potenciálních problémů s hlubokou znalostí sociálně vyloučených lokalit, kde působí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Prakticky každodenní přítomnost asistentů prevence kriminality v takzvaném brněnském Bronxu je v mnohém nenahraditelná a asistenti při svých pracovních pochůzkách těží z velmi dobré znalosti místních poměrů. Monitorují veřejný pořádek, dohlížejí na bezpečnost dětí u škol, míří i do domů, kde jsou narušené sousedské vztahy, a zaměřují se na sběr injekčních stříkaček. Také ale třeba upozorňují na nalomené větve nad chodníky a silnicemi nebo na odcizené dopravní značky. Neméně důležitý je jejich pravidelný kontakt s pracovníky romského střediska. Seznamují je se zjištěnými problémy a společně se snaží najít řešení často tíživých životních osudů. Dosavadní zkušenosti ukazují, že pozice asistenta je vhodná při nerepresivním řešení překážek. Strážníka městské policie lidé ihned vnímají jako represivní složku, ale asistent naopak působí kladně a mnohdy situaci vyřeší smírem obou stran. Díky tomu buduje důvěru komunity i ke strážníkům a dalším složkám pomoci.

Na projektu se finančně podílí město Brno, Městská policie Brno a Ministerstvo vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021. Předcházení prohřeškům proti zákonu je pro Brno klíčové a je zakotveno i v Koncepci prevence kriminality na léta 2017–2021. „Snížení počtu přestupků i trestných činů a zlepšení vztahů v komunitě, to jsou výsledky, kterých jsme se dočkali. Proto i letos žádáme stát o podporu, která byla vyčíslena na 548 000 korun,“ doplnil náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

„Každý brněnský asistent prevence kriminality musí splnit požadavky odpovídající důležitosti této pozice – jedná se o psychologické testy, zdravotní prohlídku a školení. Musí také prokázat vhodné předpoklady pro výkon této práce, například klid a rozvahu při komunikaci s lidmi. Město a Městská policie Brno vnímá tuto službu jako velmi důležitou,“ podotkl Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.