Přeskočit na obsah

Arnoldovu vilu by mohlo získat Muzeum města Brna

18. září 2019
V Arnoldově vile, nacházející se v blízkosti známější vily Tugendhat, sídlila od 50. let minulého století školka. Nyní je dům opuštěný z důvodu havarijního stavu a Brno usiluje o jeho opravu. V roce 1993 město vilu svěřilo městské části Brno-sever a ta letos požádala o odnětí tohoto majetku. Radní dnes odnětí schválili a navrhují předat vilu včetně zahrady a dalších objektů Muzeu města Brna. Vše ještě budou řešit zastupitelé.

Městská část Brno-sever letos požádala o odnětí nemovitostí v katastrálním území Černá Pole (Arnoldova vila s příjezdovou cestou, dále interiér a také zahrada včetně 2 samostatných objektů), které byly v roce 1993 svěřeny městské části pro mateřskou školu Drobného 26. Školka zde sídlila od roku 1952
a z důvodu havarijního stavu budovy byla uzavřena k 31. srpnu 2012.

Brněnští radní doporučují Zastupitelstvu města Brna odnětí vily schválit a předat ji do správy Muzeu města Brna. Řeší se také financování její rekonstrukce, a to s přispěním Norských fondů.

„Projektová dokumentace pro stavební povolení pro vilu bude zpracována do konce září, vydání stavebního povolení předpokládáme do konce října a bude součástí žádosti o dotaci. Lhůta pro podání žádostí končí v listopadu, je tedy naší prioritou vše vyřídit co nejrychleji. V současné době jsou Norské fondy jediný dotační titul, který lze ke spolufinancování rekonstrukce Arnoldovy vily využít. Rádi bychom, aby se památka v budoucnu proměnila v centrum dialogu – komunitní a vzdělávací místo a zároveň se nabízí její propojení se sousední vilou Tugendhat,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Muzeum města Brna by mohlo uzavřít bilaterální partnerství s Národním muzeem umění, architektury
a designu v Oslu, což je nezbytná podmínka pro podání žádosti o dotaci na bilaterální spolupráci.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.