Arnoldova vila se dočká rekonstrukce, smlouva se zhotovitelem je podepsaná - Tiskový servis

Arnoldova vila se dočká rekonstrukce, smlouva se zhotovitelem je podepsaná

  • 16. listopadu 2021
  • 3 minuty čtení

Muzeum města Brna zahajuje rekonstrukci Arnoldovy vily. Smlouvu o zahájení rekonstrukce podepíše v úterý 16. listopadu 2021 za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a prvního náměstka primátorky Petra Hladíka ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc spolu se zhotovitelem, firmou Unistav Construction, a. s., a společnost SKR stav, s. r. o. Významnou kulturní památku ve městě Brně se tak podaří zachránit.

„Jsem velmi ráda, že se městu Brnu daří pečovat o naše památky a zachraňovat je. Arnoldova vila již byla na seznamu ohrožených památek, z tohoto důvodu jsme všichni napnuli síly a podařilo se nám získat jak dotace z norských fondů, tak i národních zdrojů, abychom stejně jako v případě vily Tugendhat mohli uskutečnit plnou rehabilitaci a celému komplexu vil vdechnout nový život,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

V Arnoldově vile vznikne Centrum dialogu, které bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda zde bude vybudováno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. V budově bude multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí, chybět nebude ani kavárna.

Kromě samotné rekonstrukce vily a její proměny na Centrum dialogu je plánována revitalizace zahrady a její rozšíření o další pozemek. Zahrada bude propojena se sousední vilou Löw-Beer, díky čemuž vznikne nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Financování parkových úprav je zatím v řešení. Město Brno se může ucházet o prostředky z programu Životní prostředí se žádostí o dotaci pro tento záměr.

„Již od roku 2012 usiluji o obnovu a záchranu Arnoldovy vily, ve které bude sídlit i Spolek Josefa Arnolda a v níž bude mít zázemí i festival Meeting Brno. Jsem proto rád, že se nám podařilo dojít k dnešnímu dni, kdy již máme administrativně vše pro to, aby reálná obnova mohla začít se zkušeným zhotovitelem, který zachránil i vilu Tugendhat. Společně s vilou je třeba obnovit i celou zahradu, a pokud to situace umožní, i dostavět provozní zázemí. Obnovu zahrady již máme vyprojektovanou a čekáme na vypsání dotační výzvy. Na všechny tyto akce budeme nadále shánět prostředky mimo rozpočet města Brna,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Muzeum města Brna v pozici investora nyní čeká velká výzva zvládnout památkovou obnovu vily a tím ji zařadit mezi další památkové a turistické atrakce nejenom v Brně a regionu jižní Moravy, ale i v České republice. Pevně věřím, že díky širokému portfoliu odborníků v muzeu tuto úlohu zvládneme,“ řekl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc a dodal, že již nyní odborníci nalézají skryté části vily – naposledy tři historická umyvadla schovaná na půdě, stará přes 70 let.

Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou vilu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 38 500 000 korun, tedy přesně 32,79 % celkových výdajů. Jde o maximum, které bylo možné obdržet. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 (4,92 %). Celkové výdaje jsou ve výši 107 777 777 Kč. Celkové náklady projektu činí 147 888 tis. Kč. Na kofinancování bude tedy třeba vynaložit 109 388 tis. Kč (74 %). Dotaci je možné čerpat do 30. 4. 2024, kdy musí být celý projekt dokončen.

Zhotovitelem investice je na základě výběrového řízení Společnost pro Arnoldovu vilu, tedy firma UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., a společnost SKR stav, s. r. o.

www.muzeumbrna.cz
www.arnoldovavila.cz

Kontakt pro média

MgA. Jakub Urbánek, pracovník vztahů k veřejnosti, Muzeum města Brna, +420 702 176 475, urbanek@spilberk.cz 

Další články z rubriky