Areál bývalé Zbrojovky mění svou tvář. Město se vyjádří k části výstavby, která zde vznikne

  • 01. prosince 2021
Soukromý investor, jímž je společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., postupně proměňuje bývalý tovární areál u řeky Svitavy. Nyní investor požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu Nová Zbrojovka – Blok D, objekt D4.

Předložená dokumentace řeší umístění novostavby administrativní budovy na pozemcích při ulici Lazaretní. Jedná se o objekt s názvem, který bude součástí bloku D. Stavba bude mít 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední 2 budou ustupující. Celkem by zde mělo vzniknout cca 8000 m? kancelářských ploch, v parteru by měly být umístěny komerční prostory. Při severovýchodní fasádě zde bude umístěn jednopodlažní energo objekt.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže.

"Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje podmínky nastavené územní studií a změnou územního plánu. Jsem velice rád, že se daří již uvádět v život nové řešení dané územním plánem. Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace dodržel to, že budou mít ploché střechy všech částí objektu charakter minimálně extenzivní vegetace na konstrukci,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.

Vizualizace: CPI Property Group

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy