Přeskočit na obsah

Areál bývalé Zbrojovky mění svou tvář. Město se vyjádří k části výstavby, která zde vznikne

01. prosince 2021
Soukromý investor, jímž je společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., postupně proměňuje bývalý tovární areál u řeky Svitavy. Nyní investor požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu Nová Zbrojovka – Blok D, objekt D4.

Předložená dokumentace řeší umístění novostavby administrativní budovy na pozemcích při ulici Lazaretní. Jedná se o objekt s názvem, který bude součástí bloku D. Stavba bude mít 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední 2 budou ustupující. Celkem by zde mělo vzniknout cca 8000 m? kancelářských ploch, v parteru by měly být umístěny komerční prostory. Při severovýchodní fasádě zde bude umístěn jednopodlažní energo objekt.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže.

"Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje podmínky nastavené územní studií a změnou územního plánu. Jsem velice rád, že se daří již uvádět v život nové řešení dané územním plánem. Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace dodržel to, že budou mít ploché střechy všech částí objektu charakter minimálně extenzivní vegetace na konstrukci,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.

Vizualizace: CPI Property Group

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.