Přeskočit na obsah

Areál bývalé Zbrojovky mění svou tvář. Město se vyjádří k části výstavby, která zde vznikne

01. prosince 2021

Soukromý investor, jímž je společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., postupně proměňuje bývalý tovární areál u řeky Svitavy. Nyní investor požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu Nová Zbrojovka – Blok D, objekt D4.

Předložená dokumentace řeší umístění novostavby administrativní budovy na pozemcích při ulici Lazaretní. Jedná se o objekt s názvem, který bude součástí bloku D. Stavba bude mít 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední 2 budou ustupující. Celkem by zde mělo vzniknout cca 8000 m? kancelářských ploch, v parteru by měly být umístěny komerční prostory. Při severovýchodní fasádě zde bude umístěn jednopodlažní energo objekt.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže.

"Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje podmínky nastavené územní studií a změnou územního plánu. Jsem velice rád, že se daří již uvádět v život nové řešení dané územním plánem. Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace dodržel to, že budou mít ploché střechy všech částí objektu charakter minimálně extenzivní vegetace na konstrukci,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.

Vizualizace: CPI Property Group

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.