Aplikace ePřejímka pomůže stavebníkům a geodetům - Tiskový servis

Aplikace ePřejímka pomůže stavebníkům a geodetům

  • 10. prosince 2020
  • 2 minuty čtení

Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna úspěšně spustil novou aplikaci ePřejímka, která usnadní komunikaci s úřady zejména geodetům či investorům staveb.

Při dokončení staveb předkládá stavebník nebo jím pověřený subjekt Odboru městské informatiky MMB geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Může se jednat o zaměření přípojky inženýrské sítě pro rodinný dům, drobnou opravu chodníku, ale jde i o velké stavby komunikací nebo objektů. 

Přejímka geodetické dokumentace (ePřejímka) je webová aplikace určená právě pro podporu a zjednodušení předávání těchto dokumentací bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Je určena registrované veřejnosti (investorům, stavebníkům, zpracovatelům geodetické dokumentace apod.) a interním zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří zajišťují příjem a evidenci dokumentací.

Všechny informace ke stavbě a geodetem zpracované soubory DSPS je možné vložit přímo do aplikace. Po kontrole a potvrzení správnosti se v aplikaci vygeneruje podepsané potvrzení o převzetí geodetické dokumentace pro potřeby stavebního řízení. Toto potvrzení uživatel aplikace obdrží e-mailem.

Nová aplikace ‚ePřejímka‘ usnadní zájemcům z řad investorů, projektantů, případně geodetů proces získávání podkladů pro kolaudaci stavby. V tomto daném případě se jedná o potvrzení o odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě, které si žadatel stáhne z této aplikace, jakmile proběhne kontrola jeho žádosti a odevzdané dokumentace. Tento žadatel již nebude muset několikrát navštívit úřad, ale má možnost celou záležitost vyřešit elektronicky,“ vysvětlil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Systém je koncipován jako jednotná webová aplikace (HTML/JavaScript) umožňující podání, příjem a evidenci geodetické dokumentace až do stavu, kdy je možné zaměření předat k dalšímu zpracování a aktualizaci mapového podkladu v rámci Digitální mapy Brna. Zpřístupněná funkcionalita aplikace je řízena uživatelskou rolí přihlášeného uživatele,“ doplnil uvolněný člen Zastupitelstva města Brna pro oblast IT Ondřej Kotas.

Odkaz na aplikaci ePřejímka najdete na webu www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit, popř. na rozcestníku Mapového portálu města Brna gis.brno.cz. 

I nadále platí, že ve výjimečných případech lze dokumentaci předat elektronicky na adrese dtm_site@brno.cz nebo osobně na oddělení GIS Odboru městské informatiky MMB na Kounicově 67.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky