Přeskočit na obsah

Aplikace ePřejímka pomůže stavebníkům a geodetům

10. prosince 2020

Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna úspěšně spustil novou aplikaci ePřejímka, která usnadní komunikaci s úřady zejména geodetům či investorům staveb.

Při dokončení staveb předkládá stavebník nebo jím pověřený subjekt Odboru městské informatiky MMB geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Může se jednat o zaměření přípojky inženýrské sítě pro rodinný dům, drobnou opravu chodníku, ale jde i o velké stavby komunikací nebo objektů. 

Přejímka geodetické dokumentace (ePřejímka) je webová aplikace určená právě pro podporu a zjednodušení předávání těchto dokumentací bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Je určena registrované veřejnosti (investorům, stavebníkům, zpracovatelům geodetické dokumentace apod.) a interním zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří zajišťují příjem a evidenci dokumentací.

Všechny informace ke stavbě a geodetem zpracované soubory DSPS je možné vložit přímo do aplikace. Po kontrole a potvrzení správnosti se v aplikaci vygeneruje podepsané potvrzení o převzetí geodetické dokumentace pro potřeby stavebního řízení. Toto potvrzení uživatel aplikace obdrží e-mailem.

Nová aplikace ‚ePřejímka‘ usnadní zájemcům z řad investorů, projektantů, případně geodetů proces získávání podkladů pro kolaudaci stavby. V tomto daném případě se jedná o potvrzení o odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě, které si žadatel stáhne z této aplikace, jakmile proběhne kontrola jeho žádosti a odevzdané dokumentace. Tento žadatel již nebude muset několikrát navštívit úřad, ale má možnost celou záležitost vyřešit elektronicky,“ vysvětlil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Systém je koncipován jako jednotná webová aplikace (HTML/JavaScript) umožňující podání, příjem a evidenci geodetické dokumentace až do stavu, kdy je možné zaměření předat k dalšímu zpracování a aktualizaci mapového podkladu v rámci Digitální mapy Brna. Zpřístupněná funkcionalita aplikace je řízena uživatelskou rolí přihlášeného uživatele,“ doplnil uvolněný člen Zastupitelstva města Brna pro oblast IT Ondřej Kotas.

Odkaz na aplikaci ePřejímka najdete na webu www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit, popř. na rozcestníku Mapového portálu města Brna gis.brno.cz. 

I nadále platí, že ve výjimečných případech lze dokumentaci předat elektronicky na adrese dtm_site@brno.cz nebo osobně na oddělení GIS Odboru městské informatiky MMB na Kounicově 67.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.