Přeskočit na obsah

Aplikace ePřejímka pomůže stavebníkům a geodetům

10. prosince 2020
Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna úspěšně spustil novou aplikaci ePřejímka, která usnadní komunikaci s úřady zejména geodetům či investorům staveb.

Při dokončení staveb předkládá stavebník nebo jím pověřený subjekt Odboru městské informatiky MMB geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Může se jednat o zaměření přípojky inženýrské sítě pro rodinný dům, drobnou opravu chodníku, ale jde i o velké stavby komunikací nebo objektů. 

Přejímka geodetické dokumentace (ePřejímka) je webová aplikace určená právě pro podporu a zjednodušení předávání těchto dokumentací bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Je určena registrované veřejnosti (investorům, stavebníkům, zpracovatelům geodetické dokumentace apod.) a interním zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří zajišťují příjem a evidenci dokumentací.

Všechny informace ke stavbě a geodetem zpracované soubory DSPS je možné vložit přímo do aplikace. Po kontrole a potvrzení správnosti se v aplikaci vygeneruje podepsané potvrzení o převzetí geodetické dokumentace pro potřeby stavebního řízení. Toto potvrzení uživatel aplikace obdrží e-mailem.

Nová aplikace ‚ePřejímka‘ usnadní zájemcům z řad investorů, projektantů, případně geodetů proces získávání podkladů pro kolaudaci stavby. V tomto daném případě se jedná o potvrzení o odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě, které si žadatel stáhne z této aplikace, jakmile proběhne kontrola jeho žádosti a odevzdané dokumentace. Tento žadatel již nebude muset několikrát navštívit úřad, ale má možnost celou záležitost vyřešit elektronicky,“ vysvětlil 2. náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Systém je koncipován jako jednotná webová aplikace (HTML/JavaScript) umožňující podání, příjem a evidenci geodetické dokumentace až do stavu, kdy je možné zaměření předat k dalšímu zpracování a aktualizaci mapového podkladu v rámci Digitální mapy Brna. Zpřístupněná funkcionalita aplikace je řízena uživatelskou rolí přihlášeného uživatele,“ doplnil uvolněný člen Zastupitelstva města Brna pro oblast IT Ondřej Kotas.

Odkaz na aplikaci ePřejímka najdete na webu www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit, popř. na rozcestníku Mapového portálu města Brna gis.brno.cz. 

I nadále platí, že ve výjimečných případech lze dokumentaci předat elektronicky na adrese dtm_site@brno.cz nebo osobně na oddělení GIS Odboru městské informatiky MMB na Kounicově 67.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.