Přeskočit na obsah

„Amfiteátr“ na Rakovci i studie o vermikompostování. Na zelené projekty vyčlenili radní 1,7 milionu korun

14. června 2021

Projektové dokumentace, studie i skutečné terénní úpravy – rozličný charakter měly projekty spjaté se životním prostředím, kterými se na minulém jednání zabývali brněnští radní. Jejich realizaci chtějí podpořit celkem 1,7 milionem korun. Přidělení financí podléhá ještě schválení zastupitelů.

Dva projekty bude mít na starosti Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB. „Jde o terénní úpravy v lokalitě Rakovec na Brněnské přehradě, kde vytvoříme na pláži několik řad kaskádovitých ploch, aby tak vznikl jakýsi přírodní amfiteátr. Lidé ho budou moci využít k běžné relaxaci a opalování, ale dole vznikne i malé dřevěné pódium, takže se tu budou moci odehrávat i různé akce, třeba cvičení, vystoupení dětí nebo mobilní kino, jehož provoz už si lidé vyzkoušeli na jaře,“ připomněl první náměstek primátorky Petr Hladík. „Na celý záměr se nyní zpracuje projektová dokumentace, se samotnými úpravami plánujeme začít až na podzim, aby práce nenarušily hlavní sezónu na pláži,“ doplnil. Projektová dokumentace bude podle odhadů stát 150 000 Kč.

Druhým podpořeným projektem je studie o vermikompostování, která se zaměří na možnosti tohoto způsobu zpracování biologického odpadu ve školách. Výstupem výzkumu, který provede Mendelova univerzita, bude metodika vermikompostování pro určitý počet osob-studentů a vermikompostér vhodný pro zpracování gastro odpadů z jídelen pro odpovídající počet strávníků. Odborníci se zaměří i na to, zda hmota zpracovaná ve vermikompostéru může sloužit jako přírodní hnojivo, které by se dalo využít na zelených plochách ve městě. Náklady na zpracování studie se předpokládají ve výši 550 tisíc korun.

Kancelář architekta města se postará o revitalizaci toku a vývařiště Svrateckého náhonu, pro kterou se nyní bude připravovat projektová dokumentace. „Jedná se o úpravu území bezprostředně navazující na prováděná protipovodňová opatření, a to v oblasti bývalé TJ Favorit. Když se tu budování protipovodňových opatření plánovalo, město ještě nebylo vlastníkem všech pozemků, což se nyní změnilo,“ vysvětlil Petr Hladík. Projektová dokumentace bude podle odhadů stát 1 milion korun.

Lesy města Brna dostaly zelenou k vykupování pozemků
Radní na svém minulém zasedání řešili výkupy lesních pozemků. Těmi je pověřena společnost Lesy města Brna, a. s., která spravuje všechny lesní majetky města Brna na základě pachtovní smlouvy. „V současné době kůrovcové kalamity mnozí nejen drobní vlastníci nejsou schopni zvládnout zpracování kůrovcové hmoty i zákonné znovuzalesnění. V takovém případě může být prodej městu Brnu optimálním řešením situace. S městem jako novým vlastníkem mají původní majitelé jistotu, že o les bude postaráno s péčí dobrého hospodáře, pod drobnohledem vedení města i občanů. Pro město je na druhou stranu přínosem, že sceluje svoje pozemky,“ uzavřel Petr Hladík. Pro rok 2021 bylo dohodnuto provádět výkupy lesních pozemků až do výše 5 milionů korun.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.