Přeskočit na obsah

Aktualizace akčního plánu Koncepce sportu města Brna 2021–2024 míří do zastupitelstva. Reaguje na události posledních let

08. června 2022
Rada města Brna dnes projednala aktualizovaný akční plán Koncepce sportu města Brna 2021–2024 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu.

Aktualizace akčního plánu Koncepce sportu města Brna 2021–2024 je doplňujícím dokumentem Koncepce sportu města Brna 2018–2030. Akční plán vymezuje aktivity a nástroje, jejichž implementace povede k naplnění cílů města Brna v oblasti sportu. 

„Koncepce sportu města Brna 2018–2030 vymezuje tři prioritní oblasti: podporu vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu. Cílem města Brna je zajistit stabilní financování oblasti sportu z rozpočtu města, zachovat systém pro efektivní rozdělování finančních prostředků a zajistit sportovní infrastrukturu s odpovídajícím zázemím. Mezi další cíle patří podporovat organizovanou a neorganizovanou sportovní činnost a vytvořit podmínky rozvoje členské základny sportovních organizací,“ připomněl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Akční plán je připraven s ohledem na současný stav oblastí sportu a reflektuje události, které mají zásadní dopad na sportovní prostředí města Brna. „Jedná se především o pandemii covid-19 a její přímé následky, tedy zvyšující se inflaci a s ní související nárůst provozních nákladů, vznik Odboru sportu na Magistrátu města Brna, organizační změny celostátního systému podpory sportu díky vzniku Národní sportovní agentury a nových dotačních výzev pro financování sportu na celostátní úrovni. Dále pak jde o využití nových technologií a budování cyklostezek a dalších cykloopatření,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

„Brněnský sport má na všech úrovních v dnešní době nezastupitelnou úlohu v rámci naplnění života většiny obyvatel našeho města. Zájmem města je i do budoucna podporovat sportovní organizace a provoz brněnských sportovišt' v takové míře, aby tato zařízení umožnila sportovní vyžití mládeže i dospělých. Důležitá je podpora veřejných sportovišt' zejména tam, kde jsou vyřešeny majetkové vztahy a je možno realizovat projekty z úrovně města a městských částí. Cílem je udržet brněnský vrcholový, výkonnostní i rekreační sport i provoz sportovišt' na dobré úrovni i v budoucím období,“ dodal 1. náměstek Petr Hladík.

Základní vize rozvoje sportu v Brně:
• Město se zajištěnou sportovní infrastrukturou
• Město jako hostitel významných sportovní akcí
• Město, které se nebojí sportovní konkurence
• Město, které si váží sportovních úspěchů a významných sportovců
• Město sportovně aktivních obyvatel

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.