Aktualizace akčního plánu Koncepce sportu města Brna 2021–2024 míří do zastupitelstva. Reaguje na události posledních let

  • 08. června 2022
Rada města Brna dnes projednala aktualizovaný akční plán Koncepce sportu města Brna 2021–2024 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu.

Aktualizace akčního plánu Koncepce sportu města Brna 2021–2024 je doplňujícím dokumentem Koncepce sportu města Brna 2018–2030. Akční plán vymezuje aktivity a nástroje, jejichž implementace povede k naplnění cílů města Brna v oblasti sportu. 

„Koncepce sportu města Brna 2018–2030 vymezuje tři prioritní oblasti: podporu vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu. Cílem města Brna je zajistit stabilní financování oblasti sportu z rozpočtu města, zachovat systém pro efektivní rozdělování finančních prostředků a zajistit sportovní infrastrukturu s odpovídajícím zázemím. Mezi další cíle patří podporovat organizovanou a neorganizovanou sportovní činnost a vytvořit podmínky rozvoje členské základny sportovních organizací,“ připomněl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Akční plán je připraven s ohledem na současný stav oblastí sportu a reflektuje události, které mají zásadní dopad na sportovní prostředí města Brna. „Jedná se především o pandemii covid-19 a její přímé následky, tedy zvyšující se inflaci a s ní související nárůst provozních nákladů, vznik Odboru sportu na Magistrátu města Brna, organizační změny celostátního systému podpory sportu díky vzniku Národní sportovní agentury a nových dotačních výzev pro financování sportu na celostátní úrovni. Dále pak jde o využití nových technologií a budování cyklostezek a dalších cykloopatření,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

„Brněnský sport má na všech úrovních v dnešní době nezastupitelnou úlohu v rámci naplnění života většiny obyvatel našeho města. Zájmem města je i do budoucna podporovat sportovní organizace a provoz brněnských sportovišt' v takové míře, aby tato zařízení umožnila sportovní vyžití mládeže i dospělých. Důležitá je podpora veřejných sportovišt' zejména tam, kde jsou vyřešeny majetkové vztahy a je možno realizovat projekty z úrovně města a městských částí. Cílem je udržet brněnský vrcholový, výkonnostní i rekreační sport i provoz sportovišt' na dobré úrovni i v budoucím období,“ dodal 1. náměstek Petr Hladík.

Základní vize rozvoje sportu v Brně:
• Město se zajištěnou sportovní infrastrukturou
• Město jako hostitel významných sportovní akcí
• Město, které se nebojí sportovní konkurence
• Město, které si váží sportovních úspěchů a významných sportovců
• Město sportovně aktivních obyvatel

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy