Přeskočit na obsah

Akční plán navrhne aktivity podporující zdraví obyvatel města

27. října 2020

Akční plán pro roky 2021–2023, který je součástí strategického dokumentu Plán zdraví města Brna 2018–2030, dnes doporučili ke schválení zastupitelstvu brněnští radní. Materiál reaguje na vyhodnocení akčního plánu za předcházející tři roky. Zahrnuje konkrétní aktivity, které mají za cíl naplnit strategická opatření v oblastech politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, politika zdravé rodiny, aktivní a zdravé stárnutí a prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

„Akční plán nastavuje konkrétní aktivity, které přispívají k naplňování priorit a opatření definovaných v Plánu zdraví. Předcházející akční plán byl stanovený do konce letošního roku a z jeho vyhodnocení vyplývá, že se ho podařilo naplnit bez výrazných odchylek. Přesto byly pro následující období navržené drobné úpravy. Novinkou do roku 2023 je například dlouhodobá podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek zajišťována prostřednictvím kampaně města Brna Darujme krev pro Brno, která byla v roce 2020 spuštěna jako pilotní projekt města. Novinkou je také příprava celoměstské kampaně na podporu prevence civilizačních chorob Brněnské dny prevence, jejímž cílem bude upozornit na důležitost prevence nejčastěji se vyskytujících onemocnění, jako jsou cerebrovaskulární a kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění, cukrovka, obezita či Alzheimerova choroba. Akčním plánem na nové tříleté období bude také značně posíleno i vzdělávání široké veřejnosti v oblasti zdraví a jeho podpory s cílem zvýšení úrovně odpovědnosti za vlastní zdraví, zdravotní gramotnosti a posílení zdravého životního stylu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Z hlediska financování nebyl v akčním plánu na následující období nijak navýšen objem potřebných prostředků. Obsahem materiálu jsou například aktivity jako modernizace, rekonstrukce a novostavba městských příspěvkových zařízení v oblasti zdravotnictví, sociálně zdravotní komplex Červený kopec, finanční podpora paliativní medicíny a hospicové péče na území města Brna a podpora dalšího rozvoje, aktivizace veřejnosti k přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví a přijetí zdravého životního stylu, realizace a spolupráce na programech prevence civilizačních chorob a podpora jejich včasné diagnostiky (včetně neurodegenerativních onemocnění), podpora rodinné problematiky, podpora tzv. sendvičové generace, zpřístupňování veřejných prostor, humanitární lůžka pro oběti domácího násilí, komplexní podpora a pomoc rodinám zasaženým násilím či posílení paliativní péče. Akční plán musí schválit ještě zastupitelstvo města. Platit by pak měl od 1. ledna 2021.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.