Přeskočit na obsah

Akce připomínající význam Gregora Johanna Mendela bude za město koordinovat ředitel hvězdárny Jiří Dušek

25. března 2020

V roce 2022 si připomeneme 200. výročí narození významné osobnosti nejen z oblasti genetiky Gregora Johanna Mendela. V souvislosti s tím připravuje město, řada organizací i vysokých škol různé připomínkové a osvětové akce. Koordinaci všech aktivit a zastupování města v těchto činnostech nyní brněnští radní svěřili řediteli Hvězdárny a planetária Brno Jiřímu Duškovi.

„V lednu letošního roku jsme podepsali spolu s Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina memorandum. Na jeho základě chceme spolupracovat při oslavách 200. výročí narození G. J. Mendela a šíření jeho odkazu. Protože připravované akce budou mít celosvětový dopad – zejména v odborné komunitě – a protože jednání bude nutné vést s širokou skupinou partnerů, vybrali jsme koordinátora, který bude v rámci spolupráce na přípravě oslav město zastupovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Primárním úkolem Jiřího Duška bude zejména časově koordinovat jednotlivé akce, přičemž bude zachována jejich jedinečnost tak, aby si nekonkurovaly, ale naopak, aby se vzájemně posilovaly a doplňovaly. Zároveň bude jednat s ministerstvem kultury a dalšími institucemi o možnostech vícezdrojového financování akcí.

Připomínat význam Mendela chce město nejen v roce jeho výročí, ale také v letech předcházejících i následujících. Gregor Johann Mendel působil v Brně, kde učinil řadu objevů. Odhalil mimo jiné základní zákony dědičnosti a založil nauku v oblasti genetiky. Akce u příležitosti výročí jeho narození mají za cíl připomenout nejen významný dopad jeho práce a génia na vědu, ale také přiblížit široké veřejnosti Brno jako Mendelovo město a Moravu jako jeho kraj. Ostatně, velmi aktuálním a mediálně nosným tématem této doby budou právě objevy genetiků.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.