96. schůze Rady města Brna - Tiskový servis

96. schůze Rady města Brna

  • 17. ledna 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady