93. schůze Rady města Brna

  • 24. června 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál