90. schůze Rady města Brna

  • 10. června 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál