88. schůze Rady města Brna

  • 03. června 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál