87. schůze Rady města Brna

  • 22. listopadu 2016 09:00
  • Nová radnice, místnost rady