85. schůze Rady města Brna

  • 20. května 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál