82. schůze Rady města Brna

  • 29. dubna 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál