79. schůze Rady města Brna

  • 20. září 2016 09:00
  • Nová radnice, místnost rady